Har du spørgsmål kan du kontakte mig på:
Mobil:        24 96 96 31
Email:        Hanne.Roed@rr.rm.dk
Adresse:    Skelagervej 193
                 8200 Aarhus N

Jeg er udpeget af Region Midtjylland til:

  • Medlem af forretningsudvalget
  • Medlem af det rådgivende udvalg vedrørende psykiatriområdet og det specialiserede socialområde
  • Det midlertidige udvalg vedrørende kræft
  • Praksisplanudvalget
  • Netværksgruppe på sundhedsområdet mellem Region Midtjylland og Ringkøbing-Skjern Kommune
  • Styringskomiteen for Øresund-Kattegat-Skagerak programmet (suppleant)
  • Tidligere Århus Amt
  • Bestyrelsen Skive Tekniske Skole (suppleant)