Har du spørgsmål kan du kontakte mig på:
Mobil:        29 62 82 32
E-mail:       henrik.fjeldgaard@rr.rm.dk
Adresse:    Smedebakken 56, 2. th.
                 8600 Silkeborg

Jeg er udpeget af Region Midtjylland til:

Hospitalsudvalget
Det midlertidige udvalg vedrørende bæredygtig vækst

Jeg er udpeget til følgende hverv: 

Sundhedskoordinationsudvalg (formand)
Bestyrelsen for Hospice Gudenå
Bestyrelsen for Ferskvandscentret
Bestyrelsen for AQUA Ferskvands Akvarium
Repræsentantskabet for Gigtforeningen