Har du spørgsmål kan du kontakte mig på:
Mobil: 26 84 02 11
E-mail: hq@rr.rm.dk
Adresse:   Horsensvej 6, Gl. Rye
                8680 Ry

Jeg er udpeget af Region Midtjylland til:

 

  • Forretningsudvalget
  • Det rådgivende udvalg vedrørende psykiatriområdet og det specialiserede socialområde
  • Formand for det midlertidige udvalg vedrørende bæredygtig omstilling
  • Nordisk Transportpolitisk Netværk
  • Bestyrelsen for Den selvejende institution Hou Søsportscenter
  • Praktikpladsforum vedrørende pædagoguddannelsen