Har du spørgsmål kan du kontakte mig på:
Mobil:    51 84 31 96
E-mail:   Ib.Bjerregaard@rr.rm.dk
Adresse: Vandhøjen 4
             8800 Viborg    

Jeg er udpeget af Region Midtjylland til:

Hospitalsudvalget (næstformand)
Det midlertidige udvalg vedrørende bæredygtig vækst

Jeg er udpeget til følgende hverv:

Sundhedskoordinationsudvalg
Samarbejdsudvalg for Speciallægepraksis
Bestyrelsen for Kulturprinsen
Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) Østjylland