Har du spørgsmål kan du kontakte mig på:
Tlf: 97 89 12 42
Mobil: 29 45 52 61
E-mail: jorgen.norby@rr.rm.dk
Adresse:    Gantriisvej 2, Nr. Nissum
                 7620 Lemvig

Jeg er udpeget af Region Midtjylland til:

  • Det rådgivende udvalg vedrørende nære sundheds-tilbud
  • Det rådgivende udvalg vedrørende psykiatriområdet og det specialiserede socialområde
  • Det midlertidige udvalg vedrørende kræft
  • Sundhedskoordinationsudvalg
  • Praksisplanudvalget
  • Samarbejdsudvalg for almen praksis
  • Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalg for almen praksis
  • Tandlægenævnet (Regionstandlægenævnet)
  • Fondsbestyrelsen for Bovbjerg Fyr