Har du spørgsmål kan du kontakte mig på:
Telefon: 8665 2143
Mobil: 2934 6662
E-mail: lone.langballe@rr.rm.dk
Adresse: Nedergårdsvej 2, Foulum
8830 Tjele

Jeg er udpeget af Region Midtjylland til:

  • Forretningsudvalget
  • Det rådgivende udvalg vedrørende hospitalsområdet
  • Det rådgivende udvalg vedrørende regional udvikling
  • Det midlertidige udvalg vedrørende medicin
  • Sundhedskoordinationsudvalg
  • Samarbejdsudvalg for fodterapi
  • Viborg Katedralskole