Har du spørgsmål kan du kontakte mig på :
Tlf: 86 42 28 95
Mobil: 29 43 58 83
E-mail: mc@rr.rm.dk
Adresse:    Elektravej 6, Paderup
                 8960 Randers SØ

Jeg er udpeget afRegion Midtjylland til:

  • Samarbejdsudvalg for fysioterapi
  • Paderup Gymnasium
  • Bestyrelsen for  Social- og Sundhedsskolen i Randers