Har du spørgsmål kan du kontakte mig på :
Tlf:           86 42 28 95
Mobil:       29 43 58 83
E-mail:      mc@rr.rm.dk
Adresse:    Elektravej 6, Paderup
                 8960 Randers SØ


Jeg er udpeget af 
Region Midtjylland til:

Det midlertidige udvalg vedrørende værdibaseret styring 

Jeg er udpeget til følgende hverv:

Samarbejdsudvalg for fysioterapi
Paderup Gymnasium
Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen i Randers