Har du spørgsmål kan du kontakte mig på:
Mobil: 29 44 54 38 eller 25 38 34 08
E-mail: olav.noergaard@rr.rm.dk
Adresse:    Fælledvej 17, Hald
                 7840 Højslev

 Jeg er udpeget af Region Midtjylland til:

 • Det rådgivende udvalg vedrørende psykiatriområdet og det specialiserede socialområde
 • Det midlertidige udvalg vedrørnde patientsikkerhed
 • Det midlertidige udvalg vedrørende bæredygtig omstilling
 • Det regionale kontaktforum på psykiatriområdet
 • Bestyrelsen for Jysk Linnedservice A/S
 • Samarbejdsudvalg for Speciallægepraksis
 • Videnskabsetisk komité I (suppleant)
 • Bestyrelsen for Hospice Limfjord Skive
 • Bestyrelsen for Regionshospitalet Viborgs Kunstfond
 • Bestyrelsen for Forskerpark Foulum
 • Viborg Gymnasium og HF
 • Tidligere (en del af) Viborg Amt
 • Asmildkloster Landbrugsskole