Har du spørgsmål kan du kontakte mig på:
Tlf. 97 14 01 30
Mobil: 22 17 74 30
E-mail: ove.norholm@rr.rm.dk
Adresse:    Rådhusstrædet 23 G
                 7430 Ikast

Jeg er udpeget af Region Midtjylland til:

  • Det rådgivende udvalg vedrørende hospitalsområdet
  • Det midlertidige udvalg vedrørende medicin
  • Samarbejdsudvalg for almen praksis
  • Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalg for almen praksis
  • Bestyrelsen for Rosa og Asta Jensens Fond
  • Fonden Midtjysk Turisme
  • Bestyrelsen for Fonden VisitAarhus
  • Bestyrelsen for Museum Midtjylland
  • Delegeret til GF for foreningen til begrænsning af skadeudgifter i kommuner og amter
  • Foreningen Netværk Limfjorden