Har du spørgsmål kan du kontakte mig på:
Mobil:       27 57 97 48
E-mail:      steen.jakobsen@rr.rm.dk
Adresse:    Kirketoft 68
                 7600 Struer


Jeg er udpeget af Region Midtjylland til:

Psykiatri- og socialudvalget
Det midlertidige udvalg vedrørende bæredygtig vækst
Det midlertidige udvalg vedrørende demokrati og inddragelse

Jeg er udpeget til følgende hverv: 

Samarbejdsudvalg for psykologer
Samarbejdsudvalg på kiropraktorområdet
Den Nationale Videnskabsetiske komité
Kontaktforum for det regionale socialområde (formand)
Regionalt kontaktforum på psykiatriområdet
Bestyrelsen for Institut for kommunikation og handicap
Bestyrelsen for Midt- og Vestjysk Mediefond