Har du spørgsmål kan du kontakte mig på:
Mobil: 27 57 97 48
E-mail: steen.jakobsen@rr.rm.dk
Adresse:    Kirketoft 68
                 7600 Struer

Jeg er udpeget af Region Midtjylland til:

  • Det rådgivende udvalg vedrørende nære sundheds-tilbud
  • Det rådgivende udvalg vedrørendepsykiatriudvalget og det specialiserede socialområde
  • Det midlertidige udvalg vedrørende medicin
  • Det regionale kontaktforum på handicapområdet
  • Samarbejdsudvalg for psykologer
  • Videnskabsetisk komité II
  • Epidemikommissionen
  • Bestyrelsen for Institut for kommunikation og handicap
  • Bestyrelsen for Midt- og Vestjysk Mediefond
  • Bestyrelsen for Museernes Videnscenter for Digital Formidling, MMEx