Har du spørgsmål kan du kontakte mig på:
Mobil: 40 23 67 21
E-mail: susanne.gaarde@rr.rm.dk
Adresse:    Adelgade 34B
                 8660 Skanderborg

 Jeg er udpeget af Region Midtjylland til:

  • Det rådgivende udvalg vedrørende psykiatriområdet og det specialiserede socialområde
  • Det midlertidige udvalg vedrørende bæredygtig omstilling
  • Samarbejdsudvalg for psykologer
  • Regionalt kontaktforum på handicapområdet
  • Regionalt kontaktforum på psykiatriområdet
  • Bestyrelsen for Den selvejende institution Holmstrupgaard
  • Bestyrelsen for Himmelbjerggårdens legat
  • Bestyrelsen for Midttrafik (suppleant)