I Region Midtjylland er nedsat et valgsekretariat, der har til opgave at planlægge valgets gennemførsel.

Valgsekretariatet betjener også valgbestyrelsen, der har den formelle opgave at godkende kandidatlister, stemmesedlen og i sidste ende valgresultatet. 

Tidsplan for valgets afvikling

05. september – 19. september 2017 kl. 12.00: Indlevering af kandidatlister, første runde
Indlevering af kandidatlister for partier, som er repræsenteret i det nuværende regionsråd, og som ønsker fritagelse for kravet om stillere.

19. september – 03. oktober 2017 kl. 12.00: Indlevering af kandidatlister, anden runde
Indlevering af kandidatlister for partier, som ikke er repræsenteret i det nuværende regionsråd, og som derfor er underlagt kravet om stillere. Til disse kandidatlister skal der være mindst 50 og højest 75 stillere.

09. oktober 2017: Frist for afhjælpning af mangler ved indleverede kandidatlister
Valgbestyrelsens arbejde med afgørelse af kandidatlisters gyldighed og godkendelse af kandidater er herved afsluttet.

10. oktober 2017 - 17. november 2017: Brevstemmeafgivning
Der åbnes for brevstemmeafgivning frem til og med fredagen før valgdagen. 

21. november 2017: Valgdag
På valgaftenen samles de opstillede lister i Regionshuset i Viborg. Læs mere under vores arrangementskalender

23. november 2017: Endelig opgørelse af valget
Møde i regionsvalgbestyrelsen, hvor valget forventes endeligt opgjort.