Forretningsudvalget

Alle sager til regionsrådet skal som udgangspunkt først behandles i forretningsudvalget. I forretningsudvalget sidder 15 medlemmer fra regionsrådet.

Stående udvalg

De stående udvalg følger udviklingen inden for regionens 4 hovedområder og består af udpegede repræsentanter fra regionsrådet.

Midlertidige udvalg

Regionsrådet nedsætter løbende midlertidige udvalg, der skal belyse et udvalgt område.

Kontaktudvalget

Kontaktudvalget er centrum for det politiske samarbejde, der foregår imellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen. Udvalget mødes 4 gange årligt for at drøfte de området, hvor region og kommuner løser opgaver i fællesskab.

De regionale kontaktfora

Regionsrådet har nedsat to regionale kontaktfora, der drøfter og udtaler sig om indholdet og udførelsen af den regionale virksomhed inden for henholdsvis psykiatri- og socialområdet.

Vækstforum

Vækstforum for Region Midtjylland er et stærkt partnerskab mellem kommuner, erhvervsorganisationer, arbejdsmarkedets parter, uddannelses- og forskningsinstitutioner og regionen.

Sundhedskoordinationsudvalget

I Sundhedskoordinationsudvalget samarbejder regionsrådet, kommunerne i Region Midtjylland og de praktiserende læger i regionen for at fremme positiv dialog mellem sektorerne, så der sikres god sammenhæng i sundhedsvæsenet.

Samarbejdsudvalg for primær sektoren

De regionale samarbejdsudvalg behandler klager, træffer beslutninger om placering af nye klinikker/flytninger, lokale aftaler m.v.

Foretræde for et udvalg

Du kan som borger i Region Midtjylland få foretræde for et stående eller midlertidigt udvalg. Læs mere om hvordan og find kontaktoplysninger her. 

Webredaktør

Susanne Berg

Telefon: 7841 0145