Udvalget består af 

  • Susanne Buch (F) (formand)
  • Jørgen Nørby (V) (næstformand)
  • Henrik Fjeldgaard (A)
  • Lars Møller Pedersen (A)
  • Morten Flæng (A)
  • Ib Bjerregaard (V)
  • Steen Jakobsen (V)

Funktionsperiode

Den 1. marts 2018 til den 31. december 2018.

Kommissorium

Kommissorium for det midlertidige udvalg vedrørende bæredygtig vækst

Foreløbig mødeplan

Mandag den 9. april 2018 kl. 10.00-13.00
Torsdag den 19. april 2018 kl. 16.00-19.00
Tirsdag den 19. juni 2018 kl. 13.00-16.00
Onsdag den 15. august 2018 kl. 9.00-12.00
Tirsdag den 2. oktober 2018 kl. 13.00-16.00
Torsdag den 15. november 2018 kl. 14.00-17.00.

Mødeplanen godkendes på udvalgets 1. møde.