Udvalget består af

  • Erik Vinther (V) (formand)
  • Conny Jensen (A) (næstformand)
  • Birgit Christensen (A)
  • Marianne Carøe (A)
  • Arne Lægaard (V)
  • Ulrich Fredberg (V)
  • Hanne Roed (B)

Funktionsperiode

Den 31. januar 2018 til den 31. december 2018.

Kommissorium

Kommissorium for det midlertidige udvalg vedrørende værdibaseret styring

Foreløbig mødeplan

Mandag den 23. april 2018 kl. 15.30-18.30
Onsdag den 20. juni 2018 kl. 15.00-18.00
Tirsdag den 21. august 2018 kl. 9.00-12.00
Tirsdag den 9. oktober 2018 kl. 9.00-12.00
Tirsdag den 13. november 2018 kl. 9.00-12.00

Mødeplanen godkendes på udvalgets 1. møde.