Udvalget har til formål at være med til at sikre en sammenhængende indsats fra alle sundhedsvæsenets sektorer. Det kræver, at udvalget skal være med til at udvikle og styrke samarbejdet med kommuner og almen praksis.

Læs mere i udvalgets kommissorium, der beskriver udvalgets opgaver. 

Udvalget består af:

  • Jørgen Nørby, formand (V)
  • Carl Johan Rasmussen, næstformand (A)
  • Arne Lægaard (V)
  • Steen Jakobsen (V)
  • Henrik Fjeldgaard (A)
  • Ole Jepsen (A)
  • Mette Valbjørn (A)
  • Birgitte Svenningsen (A)
  • Bente Nielsen (F)


Mødeplan for 2017

Tirsdag den 10. januar kl. 9.00
Tirsdag den 31. januar kl. 9.00
Tirsdag den 14. marts kl. 9.00
Tirsdag den 4. april kl. 9.00
Tirsdag den 16. maj kl. 9.00
Tirsdag den 6. juni kl. 9.00
Tirsdag den 8. august kl. 9.00
Tirsdag den 12. september kl. 9.00
Tirsdag den 3. oktober kl. 9.00
Tirsdag den 7. november kl. 9.00
Tirsdag den 28. november kl. 9.00.

Kontakt

Udvalgssekretær Lone Kibsgaard
Telefon: 7841 0143