Udvalget har som overordnet formål at følge udviklingen på psykiatri og socialområdet. Udvalget skal gennem sin virksomhed bidrage til at styrke den politiske beslutningsproces i forhold til sager, der skal behandles i forretningsudvalget. De sager som forretningsudvalget skal behandle på psykiatri- og socialområdet, forudsættes således forinden at have været drøftet i det rådgivende udvalg.

Læs mere i udvalgets kommissorium, der beskriver udvalgets opgaver. 

Udvalget består af :

  • Henrik Gottlieb Hansen, formand (A)
  • Henrik Qvist, næstformand (Ø)
  • Hanne Roed (B)
  • Susanne Gaarde (A)
  • Nicolaj Bang (C)
  • Olav Nørgaard (V)
  • Steen Jakobsen (V)
  • Ulla Diderichsen (V)
  • Jørgen Nørby (V)

 

Mødeplan 2017

Onsdag den 11. januar kl. 13.00
Onsdag den 1. februar kl. 13.00
Onsdag den 15. marts kl. 13.00
Onsdag den 5. april kl. 9.00
Onsdag den 17. maj kl. 13.00
Onsdag den 7. juni kl. 13.00
Onsdag den 9. august kl. 13.00
Onsdag den 13. september kl. 13.00
Onsdag den 4. oktober kl. 13.00
Onsdag den 8. november kl. 13.00
Onsdag den 29. november kl. 13.00

Kontakt

Udvalgssekretær Bob Nielsen

Tel: 2912 7748