Udvalget beskæftiger sig med det tværsektorielle sundhedssamarbejde, herunder sundhedsaftalen med kommunerne og praksisområdet.

Læs udvalgets kommissorium, der beskriver udvalgets opgaver og medlemmer (vedtages på udvalgets første møde den 7. februar 2018).

Udvalget består af

Annette Roed (A)
John G. Christensen (A)
Rasmus Foged (Å)
Else Kayser (Ø)
Mikkel Rasmussen (P)
Ulrich Fredberg (V)
Finn Thranum (V)
Christian Møller-Nielsen (V)
Lone Langballe (O)

Mødeplan for 2018 (foreløbig)

Onsdag den 7. februar kl. 09.00
Onsdag den 7. marts kl. 09.00
Onsdag den 11. april kl. 09.00
Onsdag den 16. maj kl. 09.00
Onsdag den 13. juni kl. 09.00
Onsdag den 8. august kl. 09.00
Onsdag den 12. september kl. 09.00
Onsdag den 10. oktober kl. 09.00
Onsdag den 14. november kl. 09.00
Onsdag den 5. december kl. 09.00.

Mødeplanen godkendes på det første møde i udvalget den 7. februar 2018.

Kontakt

Christine Winding-Lauritzen
Regionssekretariatet
Telefon: 7841 0127

Foretræde for et udvalg

Du kan som borger i Region Midtjylland få foretræde for et midlertidigt eller rådgivende udvalg. Læs mere om hvordan og find kontaktoplysninger.