Udvalget beskæftiger sig med det tværsektorielle sundhedssamarbejde, herunder sundhedsaftalen med kommunerne og praksisområdet.

Læs udvalgets kommissorium her.

Forretningsorden

Forretningsorden for udvalg for nære sundhedstilbud.

Udvalget består af

Annette Roed (A) (formand)
John G. Christensen (A)
Rasmus Foged (Å) (næstformand)
Else Kayser (Ø)
Mikkel Rasmussen (P)
Ulrich Fredberg (V)
Finn Thranum (V)
Christian Møller-Nielsen (V)
Lone Langballe (O)

Mødeplan for 2018 

Onsdag den 7. februar kl. 09.00
Onsdag den 7. marts kl. 09.00
Onsdag den 11. april kl. 09.00
Onsdag den 16. maj kl. 09.00
Onsdag den 13. juni kl. 09.00
Onsdag den 8. august kl. 09.00
Onsdag den 12. september kl. 09.00
Onsdag den 10. oktober kl. 09.00
Onsdag den 14. november kl. 09.00
Onsdag den 5. december kl. 09.00.

Mødeplan for 2019 

Onsdag den 9. januar kl. 09.00
Onsdag den 6. februar kl. 09.00
Onsdag den 13. marts kl. 09.00
Onsdag den 3. april kl. 09.00
Onsdag den 8. maj kl. 09.00
Tirsdag den 4. juni kl. 09.00
Onsdag den 7. august kl. 09.00
Onsdag den 11. september kl. 09.00
Onsdag den 9. oktober kl. 09.00
Onsdag den 13. november kl. 09.00
Onsdag den 4. december kl. 09.00.

 

Kontakt

Christine Winding-Lauritzen
Regionssekretariatet
Telefon: 7841 0127

Foretræde for et udvalg

Du kan som borger i Region Midtjylland få foretræde for et stående eller midlertidigt udvalg. Læs mere om hvordan og find kontaktoplysninger her.