Psykiatri og Social i Region Midtjylland varetager indlæggelse og ambulant behandling af psykiatriske patienter på psykiatrisk hospital, i lokalpsykiatrien eller i distriktsteam.

Psykiatri og Social driver samtidig specialiserede socialpsykiatriske døgntilbud og tilbud til mennesker med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

På disse sider kan du finde:

Kontakt til PS-Administrationen