Herunder finder du kontaktoplysningerne på vores personale sammen med en kort præsentation af deres arbejdsområder.

HR er opdelt i tre afsnit:

- HR Løn
- HR Personale
- HR Udvikling, uddannelse og arbejdsmiljø

Lars Riise Jensen
HR-chef

Afdeling: HR

Tlf: 3052 0515

Mail: larjns@rm.dk


Arbejdsområder

 • Leder af HR

Løn og refusion

Telefontid: mandag-torsdag kl. 9-14, fredag kl. 9-13

Marlene Villefrance Neve, Teamleder for HR - Løn 

Afdeling: HR

Afsnit: Løn

Tlf: 2485 8408

Mail: marvil@rm.dk


Arbejdsområder

 • Teamleder for HR - Løn
Anne Naur, Kontorelev

Afdeling: HR

Afsnit: Løn

Tlf: 6136 8406

Mail: annnau@rm.dk


Arbejdsområder

 • Kontorelev

Annette Ambrosen, Lønkonsulent

Afdeling: HR

Afsnit: Løn

Tlf: 2014 7398

Mail: annamb@rm.dk


Arbejdsområder

 • Specialområde Socialpsykiatri Voksne (SVO)
 • Feriepengeinfo

Annette Hesselberg Konge, Lønkonsulent

Afdeling: HR

Afsnit: Løn

Tlf: 9243 9678

Mail: ankong@rm.dk


Arbejdsområder

 •  

Bjørn Anker Andersen, Lønkonsulent

Afdeling: HR

Afsnit: Løn

Tlf: 3052 0624

Mail: bjoead@rm.dk


Arbejdsområder

 • Afdeling for Psykoser - AUH Psykiatrien

Britta Herstal, Lønkonsulent

Afdeling: HR

Afsnit: Løn

Tlf: 2135 8603

Mail: brhers@rm.dk


Arbejdsområder

 •  

Camilla Urth Mortensen, Lønkonsulent

Afdeling: HR

Afsnit: Løn

Tlf:

Mail: camimr@rm.dk


Arbejdsområder

 • P.t. på barsel

Cathrine Hyllested Jensen, Lønkonsulent

Afdeling: HR

Afsnit: Løn

Tlf: 3052 0630

Mail: cathje@rm.dk


Arbejdsområder

 • Centralkøkkenet
 • Specialområde Hjerneskade (SOH)
 • Konsulent i Tjenestetid og MinTid

Charlotte Lykkeberg Kristensen, Lønkonsulent

Afdeling: HR

Afsnit: Løn

Tlf: 3052 0556

Mail: chlkri@rm.dk 


Arbejdsområder

 • Specialområde Holmstrupgård
 • Regionspsykiatrien Horsens
 • Konsulent i Tjenestetid og MinTid

Dorthe Jensen, Lønkonsulent

Afdeling: HR

Afsnit: Løn

Tlf: 9243 9680

Mail: dojeen@rm.dk


Arbejdsområder

 •  

Eva Hedegård Hansen, Lønkonsulent

Afdeling: HR

Afsnit: Løn

Tlf: 3052 0616

Mail: evhans@rm.dk


Arbejdsområder

 • Specialområde Institut for Kommunikation og Handicap (IKH)
 • Regionspsykiatrien Randers
 • Regionspsykiatrien Vest
 • Patientrådgivere
 • Husleje

Heidi Overgaard Johansen, Økonomimedarbejder

 

Afdeling: HR

Afsnit: Løn

Tlf: 2425 3599

Mail: heijoa@rm.dk

 

Arbejdsområder

 • Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (SUA)
 • Afstemninger af statuskonti
 • Afstemning af bankkonto
 • Ekspedition og bogføring af refusioner
 • Øvrige økonomiopgaver

Helle Klein, Lønkonsulent

Afdeling: HR

Afsnit: Løn

Tlf: 2183 5094

Mail: helkle@rm.dk


Arbejdsområder

 • Afdeling for Depression og Angst - AUH Psykiatrien

Karen Grethe Madsen, Lønkonsulent

Afdeling: HR

Afsnit: Løn

Tlf: 9116 7708

Mail: kanmad@rm.dk


Arbejdsområder

 •  

Lotte Hvidtfeldt Christensen, Lønkonsulent

Afdeling: HR

Afsnit: Løn

Tlf: 3052 0537

Mail: chhvch@rm.dk


Arbejdsområder

 • Specialområde Autisme (SAU)

Lotte Maj Eskildsen, Assistent

Afdeling: HR

Afsnit: Løn og refusion

Tlf: 2026 0721

Mail: lotesk@rm.dk


Arbejdsområder

 • Sygedagpengerefusion

Natasja Thøgersen, Lønkonsulent

Afdeling: HR

Afsnit: Løn

Tlf: 2115 2056

Mail: natato@rm.dk


Arbejdsområder

 • Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling

Pia Balle Jensen, Lønkonsulent

Afdeling: HR

Afsnit: Løn

Tlf: 3052 0378

Mail: piabjs@rm.dk


Arbejdsområder

 • Specialområde Børn og Unge (SBU)
 • Konsulent i Tjenestetid og MinTid

Randi Therkildsen, Lønkonsulent

Afdeling: HR

Afsnit: Løn

Tlf: 3052 0264

Mail: ranthe@rm.dk


Arbejdsområder

 • Praksiskonsulenter
 • Klinik for Rusmiddelpsykiatri
 • Retspsykiatrisk Afdeling, AUH Psykiatrien
 • Specialområde Kriminalitetstruede og Dømte Børn og Unge (DOK)

Rita Villumsen, Lønkonsulent

Afdeling: HR

Afsnit: Løn

Tlf: 

Mail: ritvil@rm.dk


Arbejdsområder

 •  

Sabina Hjortgård Jeppesen, Lønkonsulent

Afdeling: HR

Afsnit: Løn

Tlf: 3052 0631

Mail: sabjep@rm.dk


Arbejdsområder

 • Regionspsykiatrien Midt

Personale og forhandling

Dorthe Pinnerup, Teamleder for HR - Personale 

Afdeling: HR

Afsnit: Personale

Tlf: 2399 1197

Mail: dopinn@rm.dk


Arbejdsområder

 • Teamleder for HR - Personale 

Anne Roum Wolthers, Personalekonsulent

Afdeling: HR

Afsnit: Personale

Tlf: 2399 5461

Mail: anwolt@rm.dk

 

Kontaktperson for følgende områder/afdelinger

 •  


Arbejdsområder

 • Personalesager

Anne-Marie Poulsen, Personalejuridisk konsulent

Afdeling: HR

Afsnit: Personale

Tlf: 2938 8328

Mail: annpol@rm.dk

 

Kontaktperson for følgende områder/afdelinger

 • Afdeling for Psykoser - AUH Psykiatrien
 • Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling
 • Regionspsykiatrien Horsens
 • SBU


Arbejdsområder

 • Personalejuridiske problemstillinger
 • Vanskelige personalesager
 • Overenskomst- og aftalefortolkning
 • Børne- og straffeattester
 • Særligt vidensområde:

  Tjenestemænd
  Anciennitetsberegning

Betina Sørensen Tradsborg, Personalejuridisk konsulent

Afdeling: HR

Afsnit: Personale

Tlf: 2037 3178

Mail: betrad@rm.dk

 

Kontaktperson for følgende områder/afdelinger

 • Retspsykiatrisk Afdeling, AUH Psykiatrien
 • DOK
 • Regionspsykiatrien Vest
 • Regionspsykiatrien Randers
 • SUA
 • IKH (SKU)


Arbejdsområder

 • Personalejuridiske problemstillinger
 • Vanskelige personalesager
 • Overenskomst- og aftalefortolkning
 • Underviser "Det gode ansættelsesforløb"
 • Særligt vidensområde:
  Omplaceringer
  Ligebehandlingssager

Carsten Balle, Personalekonsulent

Afdeling: HR

Afsnit: Personale

Tlf: 2037 5386

Mail: carbal@rm.dk

 

Kontaktperson for følgende områder/afdelinger

 • Afdeling for Psykoser - AUH Psykiatrien
 • Afdeling for Depression og Angst - AUH Psykiatrien


Arbejdsområder

 • Forhandling
 • Lokal løndannelse
 • Personalesager
 • Overenskomst og aftalefortolkning

Freddy Petersen, Personalekonsulent

Afdeling: HR

Afsnit: Personale

Tlf: 2938 8330

Mail: frpete@rm.dk


Arbejdsområder

 • Forhandling
 • Lokal løndannelse
 • Overenskomst- og aftalefortolkning
 • Kontaktperson
  HK - kontorassistenter og lægesekretærer
  Sundhedskartellet - sygeplejersker,
  fysioterapeuter, økonomaer m.fl.
  Hus- og rengøringsassistenter
  Ledere

Hanne Kristiansen, Fuldmægtig

Afdeling: HR

Afsnit: Personale

Tlf: 5151 4564

Mail: hankrs@rm.dk


Arbejdsområder

 • Omplaceringer ifm. organisationsændringer og besparelser
 • Administrativ sagsbehandling
 • Lægeområdet, herunder bl.a. vakancer
 • Forberedelse og koordinering af udviklingsprojekter
 • Processtyring

Helle Stenumgaard Hansen, Personalekonsulent

Afdeling: HR

Afsnit: Personale

Tlf: 9243 9683

Mail: heshan@rm.dk

 

Kontaktperson for følgende områder/afdelinger

 • Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling
 • Retspsykiatrisk Afdeling, AUH Psykiatrien


Arbejdsområder

 • Forhandling
 • Lokal løndannelse
 • Personalesager
 • Overenskomst og aftalefortolkning

Mette Møller Thillemann, Praktikant
Mette Møller Thillemann.png

Afdeling: HR

Afsnit: Personale

Mail: mettti@rm.dk


Arbejdsområder

 • Ad-hoc opgaver

 

Niels Kristiansen, Personalejuridisk konsulent

Afdeling: HR 

Afsnit: Personale

Tlf: 2938 8329

Mail: nielki@rm.dk 

 

Kontaktperson for følgende områder/afdelinger

 • Afdeling for Depression og Angst - AUH Psykiatrien
 • Holmstrupgård
 • Regionspsyk. Midt
 • SAU
 • SOH
 • SVO


Arbejdsområder

 • Personalejuridiske problemstillinger
 • Vanskelige personalesager
 • Overenskomst- og aftalefortolkning
 • Underviser "Håndtering af sygefravær" og "Få lettere ved den svære samtale"
 • Særligt vidensområde:
  Sygefravær
  Forberedelse af retssager

Søren Høgh Thomsen, Personalekonsulent

 

Afdeling: HR 

Afsnit: Personale

Tlf: 2032 5108

Mail: soetho@rm.dk  


Arbejdsområder

 • Forhandling
 • Lokal løndannelse
 • Overenskomst- og aftalefortolkning
 • Underviser "Det gode ansættelsesforløb"
 • Vilkår for tillidsvalgte
 • Kontaktperson:
  Læger
  Lærere
  Værkstedspersonale (faglærer)
  Håndværkere og specialarbejdere

Ulrich Brøsted Olsen, Personalekonsulent

Afdeling: HR 

Afsnit: Personale

Tlf: 2925 0995

Mail: ulrols@rm.dk


Arbejdsområder

 • Forhandling
 • Lokal løndannelse
 • Overenskomst- og aftalefortolkning
 • For meget udbetalt løn
 • Kontaktperson:
  AC - medarbejdere inkl. Psykologer
  SL - socialpædagoger og omsorgsmedhjælpere
  FOA - social- og sundhedsassistenter, serviceassistenter m.fl.
  Socialrådgivere

Udvikling, uddannelse og arbejdsmiljø

Anja Frøkjær, Arbejdsmiljøkoordinator

Afdeling: HR 

Afsnit: Udvikling, uddannelse og arbejdsmiljø

Tlf: 2434 9830

Mail: anjfro@rm.dk 


Arbejdsområder

 • Koordinere arbejdsmiljørelaterede opgaver på psykiatri og socialområdet
 • Drifts- og udviklingsopgaver indenfor arbejdsmiljø

Annette Raarup, Uddannelsesansvarlig sygeplejerske

Afdeling: HR 

Afsnit: Udvikling, uddannelse og arbejdsmiljø

Tlf: 5150 8470

Mail: anraar@rm.dk

 

Arbejdsområder

 • Overordnet ansvarlig for tilrettelæggelse, koordinering, kvalitetssikring og evaluering af den kliniske uddannelse af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever i Psykiatri og Social, Region Midtjylland.
 • Samarbejde, vejlednings- og implementeringsopgaver med kliniske vejledere, praktikvejledere og ledere.
 • Samarbejde med uddannelsesinstitutionerne, VIA Campus og Social- og Sundhedsskoler.
 • Samarbejde, kvalitetsudvikling og harmonisering med øvrige uddannelsesansvarlige regionalt og tværsektorielt.

Ansvarsområder:
Regionspsykiatrien Vest, Herning og Holstebro: Sygeplejerskeuddannelsen og social- og sundhedsassistentuddannelsen
Regionspsykiatrien Midt, Psykiatriens Hus, Silkeborg: Sygeplejerskeuddannelsen

Regionspsykiatrien Horsens: Sygeplejerskeuddannelsen

Regionale Socialpsykiatriske tilbud: Pilebakken, Them: Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Regionale Socialpsykiatriske tilbud: Sønderparken, Hedensted: Sygeplejerskeuddannelsen

 

Barbara Delgado Jørgensen, HR-konsulent

Afdeling: HR 

Afsnit: Udvikling, uddannelse og arbejdsmiljø

Tlf: 2974 6008

Mail: barjoe@rm.dk


Arbejdsområder

 • Skarpe hjerner - Varme hjerter
 • Ad-hoc opgaver

 

Charlotte Buus Hansen, HR-konsulent

Afdeling: HR 

Afsnit: Udvikling, uddannelse og arbejdsmiljø

Tlf: 6065 0037

Mail: chahan@rm.dk


Arbejdsområder

 • Specialpsykologerne
 • Lægeområdet
 • Kompetenceudvikling
 • Garudaprofiler

 

Charlotte Stensig, Udviklingskonsulent

Afdeling: HR 

Afsnit: Udvikling, uddannelse og arbejdsmiljø

Tlf: 5135 5751

Mail: chaste@rm.dk


Arbejdsområder

 • Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere
 • Garuda Kompetenceprofiler
 • Branding-kampagnen www.skarpehjerner.dk
 • Kompetenceudvikling
 • Kurser i deeskalering
 • Introduktion af nyt personale

 

Ebbe Dons Pihl, HR-konsulent

Afdeling: HR 

Afsnit: Udvikling, uddannelse og arbejdsmiljø

Tlf: 3052 4655

Mail: ebbpih@rm.dk


Arbejdsområder

 •  

 

Jannie Toldbod, HR-Udviklingskonsulent

  

Afdeling: HR 

Afsnit: Udvikling, uddannelse og arbejdsmiljø

Tlf: 5118 5282

Mail: jatola@rm.dk

 

Arbejdsområder: 

 • Udvikle og planlægge kompetenceudviklingsforløb for medarbejdere i Psykiatri og Social 
 • Arbejde med implementering af kompetence- og rekrutteringsstrategi i psykiatrien og på socialområdet 
 • Understøtte ledelses- og organisationsudvikling 
 • Medvirke til implementering af beslutninger, aftaler, strategier internt i Psykiatri og Social og i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere 
 • Samarbejde med Center for E-læring, Center for kompetenceudvikling og eksterne uddannelsesinstitutioner om udviklingsprojekter 

Josefine Vejlby Kristensen, Arbejdsmiljøkoordinator

 

Afdeling: HR 

Afsnit: Udvikling, uddannelse og arbejdsmiljø

Tlf: 4011 3023

Mail: joskrt@rm.dk


Arbejdsområder

 • Koordinere arbejdsmiljørelaterede opgaver på psykiatri og socialområdet
 • Drifts- og udviklingsopgaver indenfor arbejdsmiljø

Lillian Gade Abrahamsen, Uddannelsesansvarlig sygeplejerske

Afdeling: HR 

Afsnit: Udvikling, uddannelse og arbejdsmiljø

Tlf: 2176 6483

Mail: lilabr@rm.dk


Arbejdsområder

 • Overordnet ansvarlig for tilrettelæggelse, koordinering, kvalitetssikring og evaluering af den kliniske uddannelse af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever i Psykiatri og Social, Region Midtjylland.
 • Samarbejde, vejlednings- og implementeringsopgaver med kliniske vejledere, praktikvejledere og ledere.
 • Samarbejde med uddannelsesinstitutionerne, VIA Campus og Social- og Sundhedsskoler.
 • Samarbejde, kvalitetsudvikling og harmonisering med øvrige uddannelsesansvarlige regionalt og tværsektorielt.

Ansvarsområder:
AUH Psykiatrien, Skejby: Sygeplejerskeuddannelsen og social- og sundhedsassistentuddannelsen

Regionspsykiatrien Horsens: Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Regionale Socialpsykiatriske tilbud: Sønderparken, Hedensted og Stormly, Juelsminde: Social- og sundhedsassistentuddannelsen

 

Lisbeth Nielsen, Klinisk Underviser

Afdeling: HR 

Afsnit: Udvikling, uddannelse og arbejdsmiljø

Tlf: 4010 2301

Mail: melnel@rm.dk


Arbejdsområder

 • Klinisk uddannelse af ergoterapeutstuderende
 • Faglig vejledning og udvikling for ergoterapeuter
 • Undervisningsopgaver
 • Proceskonsultation

Lotte Koldtoft, Arbejdsmiljøkoordinator

 

Afdeling: HR 

Afsnit: Udvikling, uddannelse og arbejdsmiljø

Tlf: 4011 3023

Mail: liskol@rm.dk


Arbejdsområder

 • P.t. på barsel

Lone Aagaard Østerbøg, HR-konsulent

Afdeling: HR 

Afsnit: Udvikling, uddannelse og arbejdsmiljø

Tlf: 2310 4373

Mail: loneot@rm.dk


Arbejdsområder

 • Koordinering af e-læring til medarbejdere i Psykiatri og Social
 • Tovholder på udvikling af e-læringsprojekter til Psykiatri og Social
 • Koordinering af jobrotationsprojekter
 • Kompetenceudvikling

 

Pennie Teglborg, Uddannelsesansvarlig sygeplejerske

Afdeling: HR 

Afsnit: Udvikling, uddannelse og arbejdsmiljø

Tlf: 2117 9438

Mail: penteg@rm.dk

 

Arbejdsområder

 •  

Ansvarsområder:

 

Ruth Skriver, Uddannelsesansvarlig sygeplejerske

Afdeling: HR 

Afsnit: Udvikling, uddannelse og arbejdsmiljø

Tlf: 2168 5098

Mail: rutskr@rm.dk


Arbejdsområder

 • Overordnet ansvarlig for tilrettelæggelse, koordinering, kvalitetssikring og evaluering af den kliniske uddannelse af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever i Psykiatri og Social, Region Midtjylland.
 • Samarbejde, vejlednings- og implementeringsopgaver med kliniske vejledere, praktikvejledere og ledere.
 • Samarbejde med uddannelsesinstitutionerne, VIA Campus og Social- og Sundhedsskoler.
 • Samarbejde, kvalitetsudvikling og harmonisering med øvrige uddannelsesansvarlige regionalt og tværsektorielt.

Ansvarsområder:

Regionspsykiatrien Midt, Viborg, Skive: Sygeplejerskeuddannelsen og social- og sundhedsassistentuddannelsen
Regionspsykiatrien Randers: Sygeplejerskeuddannelsen og social- og sundhedsassistentuddannelsen
Regionale Socialpsykiatriske tilbud: Sct. Mikkel, Gårdhaven og Tangkær: Sygeplejerskeuddannelsen og social- og sundhedsassistentuddannelsen 

Trine Christensen, Sekretær

Afdeling: HR 

Afsnit: Udvikling, uddannelse og arbejdsmiljø

Tlf: 2463 5186

Mail: trichr@rm.dk


Arbejdsområder

 • E-læringskontaktperson
 • Superbruger i e-dok, plan2learn
 • Sekretær på Psykiatrisk Sommerskole for sygeplejestuderende
 • Tværgående opgaver