Herunder finder du kontaktoplysningerne på vores personale sammen med en kort præsentation af deres arbejdsområder.

HR er opdelt i tre afsnit:

- HR - Løn og refusion
- HR - Personale og forhandling
- HR - Udvikling, uddannelse og arbejdsmiljø

Lars Riise Jensen
HR-chef

Afdeling HR
Tlf 3052 0515
Mail larjns@rm.dk


Arbejdsområder

 • Leder af HR

Løn og refusion

Telefontid: mandag-torsdag kl. 9-14, fredag kl. 9-13

Marlene Villefrance Neve, Teamleder for HR - Løn og refusion

Afdeling HR 
Afsnit Løn og refusion
Tlf 2485 8408
Mail marvil@rm.dk 


Arbejdsområder

 • Teamleder for HR - Løn og refusion

Anne Naur, Kontorelev

Afdeling HR
Afsnit Løn og refusion
Tlf 6136 8406
Mail annnau@rm.dk


Arbejdsområder

 • Kontorelev

Annette Ambrosen, Lønkonsulent

Afdeling HR 
Afsnit Løn og refusion
Tlf 2014 7398
Mail annamb@rm.dk 


Arbejdsområder

 • Specialområde Socialpsykiatri Voksne (SVO)
 • Feriepengeinfo

Bjørn Anker Andersen, Lønkonsulent

Afdeling HR 
Afsnit Løn og refusion
Tlf 3052 0624
Mail bjoead@rm.dk 


Arbejdsområder

 • AUH Afdeling P

Camilla Urth MortensenLønkonsulent

Afdeling HR 
Afsnit Løn og refusion
Tlf  
Mail camimr@rm.dk


Arbejdsområder

 • P.t. på barsel

Cathrine Hyllested Jensen, Lønkonsulent

Afdeling HR 
Afsnit Løn og refusion
Tlf 3052 0630
Mail cathje@rm.dk 


Arbejdsområder

 • Centralkøkkenet
 • Specialområde Hjerneskade (SOH)
 • Konsulent i Tjenestetid og MinTid

Charlotte Lykkeberg Kristensen, Lønkonsulent

Afdeling HR 
Afsnit Løn og refusion
Tlf 3052 0556
Mail chlkri@rm.dk 


Arbejdsområder

 • Specialområde Holmstrupgård
 • Regionspsykiatrien Horsens
 • Konsulent i Tjenestetid og MinTid

Eva Hedegård Hansen, Lønkonsulent

Afdeling HR 
Afsnit Løn og refusion
Tlf 3052 0616
Mail evhans@rm.dk 


Arbejdsområder

 • Specialområde Institut for Kommunikation og Handicap (IKH)
 • Regionspsykiatrien Randers
 • Regionspsykiatrien Vest
 • Patientrådgivere
 • Husleje

Heidi Overgaard Johansen, Økonomimedarbejder

 

Afdeling HR 
Afsnit Løn og refusion
Tlf 2425 3599
Mail heijoa@rm.dk


Arbejdsområder

 • Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (SUA)
 • Afstemninger af statuskonti
 • Afstemning af bankkonto
 • Ekspedition og bogføring af refusioner
 • Øvrige økonomiopgaver

Helle Klein, Lønkonsulent

Afdeling HR 
Afsnit Løn og refusion
Tlf 2183 5094
Mail helkle@rm.dk 


Arbejdsområder

 • AUH Afd. Q
 • Museet

Lotte Hvidtfeldt Christensen, Lønkonsulent

Afdeling HR 
Afsnit Løn og refusion
Tlf 3052 0537
Mail chhvch@rm.dk 


Arbejdsområder

 • Serviceafdelingen
 • Specialområde Autisme (SAU)

Lotte Maj Eskildsen, Assistent

Afdeling HR 
Afsnit Løn og refusion
Tlf 2026 0721 
Mail lotesk@rm.dk 


Arbejdsområder

 • Sygedagpengerefusion

Natasja Thøgersen, Lønkonsulent

Afdeling HR 
Afsnit Løn og refusion
Tlf 2115 2056
Mail natato@rm.dk 


Arbejdsområder

 • BUC

Pia Balle Jensen, Lønkonsulent

Afdeling HR 
Afsnit Løn og refusion
Tlf 3052 0378
Mail piabjs@rm.dk 


Arbejdsområder

 • Specialområde Børn og Unge (SBU)
 • Konsulent i Tjenestetid og MinTid

Randi Therkildsen, Lønkonsulent

Afdeling HR 
Afsnit Løn og refusion
Tlf 3052 0264
Mail ranthe@rm.dk 


Arbejdsområder

 • Praksiskonsulenter
 • Klinik for Rusmiddelpsykiatri
 • AUH afdeling R
 • Specialområde Kriminalitetstruede og Dømte Børn og Unge (DOK)

Sabina Hjortgård Jeppesen, Lønkonsulent

Afdeling HR 
Afsnit Løn og refusion
Tlf 3052 0631
Mail sabjep@rm.dk


Arbejdsområder

 • Regionspsykiatrien Midt

Personale og forhandling

Dorthe Pinnerup, Teamleder for HR - Personale og forhandling

Afdeling HR 
Afsnit Personale og forhandling
Tlf 2399 1197 
Mail dopinn@rm.dk


Arbejdsområder

 • Teamleder for HR - Personale og forhandling

Anita Thomassen, Chefsekretær

Afdeling HR
Afsnit Personale og forhandling
Tlf 2475 9234
Mail anilop@rm.dk


Arbejdsområder

 • Chefsekretær for HR-chef Lars Riise Jensen
 • Sekretær for leder af HR, Personale og forhandling Dorthe Pinnerup
 • Sekretær for leder af HR, Løn og refusion
  Marlene Villefrance Neve
 • Superbruger i Emply
 • Redaktør på intranet og hjemmeside
 • Ansvarlig for ERFA møder
 • Ansvarlig for HRs nyhedsbreve
 • Praktisk mentor for nyansatte i HR
 • Tværgående opgaver

Anne-Marie Poulsen, Personalejuridisk konsulent

Afdeling HR
Afsnit Personale og forhandling
Tlf 2938 8328
Mail annpol@rm.dk 

 

Kontaktperson for følgende områder/afdelinger

 • Afdeling P
 • BUC
 • Regionspsyk. Horsens
 • Serviceafdelingen
 • SBU


Arbejdsområder

 • Personalejuridiske problemstillinger
 • Vanskelige personalesager
 • Overenskomst- og aftalefortolkning
 • Børne- og straffeattester
 • Særligt vidensområde:

  Tjenestemænd
  Anciennitetsberegning

Betina Sørensen Tradsborg, Personalejuridisk konsulent

Afdeling HR 
Afsnit Personale og forhandling
Tlf 2037 3178
Mail betrad@rm.dk

 

Kontaktperson for følgende områder/afdelinger

 • Afdeling R
 • DOK
 • Regionspsyk. Vest
 • Regionspsyk. Randers
 • SUA
 • IKH (SKU)


Arbejdsområder

 • Personalejuridiske problemstillinger
 • Vanskelige personalesager
 • Overenskomst- og aftalefortolkning
 • Underviser "Det gode ansættelsesforløb"
 • Særligt vidensomårde:
  Omplaceringer
  Ligebehandlingssager

Freddy Petersen, Personalekonsulent

Afdeling HR 
Afsnit Personale og forhandling
Tlf 2938 8330
Mail frpete@rm.dk 


Arbejdsområder

 • Forhandling
 • Lokal løndannelse
 • Overenskomst- og aftalefortolkning
 • Kontaktperson
  HK - kontorassistenter og lægesekretærer
  Sundhedskartellet - sygeplejersker,
  fysioterapeuter, økonomaer m.fl.
  Hus- og rengøringsassistenter
  Ledere

Hanne Kristiansen, Fuldmægtig

Afdeling HR 
Afsnit Personale og forhandling
Tlf 5151 4564
Mail hankrs@rm.dk


Arbejdsområder

 • Omplaceringer ifm. organisationsændringer og besparelser
 • Administrativ sagsbehandling
 • Lægeområdet, herunder bl.a. vakancer
 • Forberedelse og koordinering af udviklingsprojekter
 • Processtyring

Niels Kristiansen, Personalejuridisk konsulent

Afdeling HR 
Afsnit Personale og forhandling
Tlf 2938 8329
Mail nielki@rm.dk 

 

Kontaktperson for følgende områder/afdelinger

 • Afdeling Q
 • Holmstrupgård
 • Regionspsyk. Midt
 • SAU
 • SOH
 • SVO


Arbejdsområder

 • Personalejuridiske problemstillinger
 • Vanskelige personalesager
 • Overenskomst- og aftalefortolkning
 • Underviser "Håndtering af sygefravær" og "Få lettere ved den svære samtale"
 • Særligt vidensområde:
  Sygefravær
  Forberedelse af retssager

Søren Høgh Thomsen, Personalekonsulent

Afdeling HR 
Afsnit Personale og forhandling
Tlf 2032 5108
Mail soetho@rm.dk 


Arbejdsområder

 • Forhandling
 • Lokal løndannelse
 • Overenskomst- og aftalefortolkning
 • Underviser "Det gode ansættelsesforløb"
 • Vilkår for tillidsvalgte
 • Kontaktperson:
  Læger
  Lærere
  Værkstedspersonale (faglærer)
  Håndværkere og specialarbejdere

Trine Jensen, Personalejuridisk konsulent

Afdeling HR
Afsnit Personale og forhandling
Tlf 3050 6507
Mail trije7@rm.dk

 

 Arbejdsområder

 • Personalejuridiske problemstillinger
 • Vanskelige personalesager
 • Overenskomst- og aftalefortolkning

Ulrich Brøsted Olsen, Personalekonsulent

Afdeling HR
Afsnit Personale og forhandling
Tlf 2925 0995
Mail ulrols@rm.dk 


Arbejdsområder

 • Forhandling
 • Lokal løndannelse
 • Overenskomst- og aftalefortolkning
 • For meget udbetalt løn
 • Kontaktperson:
  AC - medarbejdere inkl. Psykologer
  SL - socialpædagoger og omsorgsmedhjælpere
  FOA - social- og sundhedsassistenter, serviceassistenter m.fl.
  Socialrådgivere

Udvikling, uddannelse og arbejdsmiljø

Anja Frøkjær, Arbejdsmiljøkoordinator

Afdeling HR 
Afsnit Udvikling, uddannelse og arbejdsmiljø
Tlf 2434 9830
Mail anjfro@rm.dk 


Arbejdsområder

 • Koordinere arbejdsmiljørelaterede opgaver på psykiatri og socialområdet
 • Drifts- og udviklingsopgaver indenfor arbejdsmiljø

Annette Raarup, Uddannelsesansvarlig sygeplejerske

Afdeling HR 
Afsnit Udvikling, uddannelse og arbejdsmiljø
Tlf 5150 8470
Mail anraar@rm.dk 

 

Arbejdsområder

 • Overordnet ansvarlig for tilrettelæggelse, koordinering, kvalitetssikring og evaluering af den kliniske uddannelse af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever i Psykiatri og Social, Region Midtjylland.
 • Samarbejde, vejlednings- og implementeringsopgaver med kliniske vejledere, praktikvejledere og ledere.
 • Samarbejde med uddannelsesinstitutionerne, VIA Campus og Social- og Sundhedsskoler.
 • Samarbejde, kvalitetsudvikling og harmonisering med øvrige uddannelsesansvarlige regionalt og tværsektorielt.

Ansvarsområder:
Regionspsykiatrien Vest, Herning og Holstebro: Sygeplejerskeuddannelsen og social- og sundhedsassistentuddannelsen
Regionspsykiatrien Midt, Psykiatriens Hus, Silkeborg: Sygeplejerskeuddannelsen

Regionspsykiatrien Horsens: Sygeplejerskeuddannelsen

Regionale Socialpsykiatriske tilbud: Pilebakken, Them: Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Regionale Socialpsykiatriske tilbud: Sønderparken, Hedensted: Sygeplejerskeuddannelsen

 

Barbara Delgado Jørgensen, Praktikant

Afdeling HR 
Afsnit Udvikling, uddannelse og arbejdsmiljø
Tlf 2974 6008
Mail barjoe@rm.dk 


Arbejdsområder

 • Skarpe hjerner - Varme hjerter
 • Ad-hoc opgaver

 

Charlotte Buus Hansen, HR-konsulent

Afdeling HR 
Afsnit Udvikling, uddannelse og arbejdsmiljø
Tlf 6065 0037
Mail chahan@rm.dk 


Arbejdsområder

 • Specialpsykologerne
 • Lægeområdet
 • Kompetenceudvikling
 • Garudaprofiler

 

Charlotte Stensig, Udviklingskonsulent

Afdeling HR 
Afsnit Udvikling, uddannelse og arbejdsmiljø
Tlf 5135 5751
Mail chaste@rm.dk 


Arbejdsområder

 • Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere
 • Garuda Kompetenceprofiler
 • Branding-kampagnen www.skarpehjerner.dk
 • Kompetenceudvikling
 • Kurser i deeskalering
 • Introduktion af nyt personale

 

Jannie Toldbod, HR-Udviklingskonsulent

  

Afdeling HR 
Afsnit Udvikling, uddannelse og arbejdsmiljø
Tlf 5118 5282
Mail jatola@rm.dk

 

Arbejdsområder: 

 • Udvikle og planlægge kompetenceudviklingsforløb for medarbejdere i Psykiatri og Social 
 • Arbejde med implementering af kompetence- og rekrutteringsstrategi i psykiatrien og på socialområdet 
 • Understøtte ledelses- og organisationsudvikling 
 • Medvirke til implementering af beslutninger, aftaler, strategier internt i Psykiatri og Social og i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere 
 • Samarbejde med Center for E-læring, Center for kompetenceudvikling og eksterne uddannelsesinstitutioner om udviklingsprojekter 

Josefine Vejlby Kristensen, Arbejdsmiljøkoordinator

 

Afdeling HR 
Afsnit Udvikling, uddannelse og arbejdsmiljø
Tlf 4011 3023
Mail joskrt@rm.dk 


Arbejdsområder

 • Koordinere arbejdsmiljørelaterede opgaver på psykiatri og socialområdet
 • Drifts- og udviklingsopgaver indenfor arbejdsmiljø

Lillian Gade Abrahamsen, Uddannelsesansvarlig sygeplejerske

Afdeling HR 
Afsnit Udvikling, uddannelse og arbejdsmiljø
Tlf 2176 6483
Mail lilabr@rm.dk 


Arbejdsområder

 • Overordnet ansvarlig for tilrettelæggelse, koordinering, kvalitetssikring og evaluering af den kliniske uddannelse af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever i Psykiatri og Social, Region Midtjylland.
 • Samarbejde, vejlednings- og implementeringsopgaver med kliniske vejledere, praktikvejledere og ledere.
 • Samarbejde med uddannelsesinstitutionerne, VIA Campus og Social- og Sundhedsskoler.
 • Samarbejde, kvalitetsudvikling og harmonisering med øvrige uddannelsesansvarlige regionalt og tværsektorielt.

Ansvarsområder:
Aarhus Universitetshospital, Risskov: Sygeplejerskeuddannelsen og social- og sundhedsassistentuddannelsen

Regionspsykiatrien Horsens: Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Regionale Socialpsykiatriske tilbud: Sønderparken, Hedensted og Stormly, Juelsminde: Social- og sundhedsassistentuddannelsen

 

Lisbeth Nielsen, Klinisk Underviser

Afdeling HR 
Afsnit Udvikling, uddannelse og arbejdsmiljø
Tlf 4010 2301
Mail melnel@rm.dk 


Arbejdsområder

 • Klinisk uddannelse af ergoterapeutstuderende
 • Faglig vejledning og udvikling for ergoterapeuter
 • Undervisningsopgaver
 • Proceskonsultation

Lotte Koldtoft, Arbejdsmiljøkoordinator

 

Afdeling HR 
Afsnit Udvikling, uddannelse og arbejdsmiljø
Tlf 4011 3023
Mail liskol@rm.dk 


Arbejdsområder

 • P.t. på barsel

Lone Aagaard Østerbøg, HR-konsulent

Afdeling HR 
Afsnit Udvikling, uddannelse og arbejdsmiljø
Tlf 2310 4373
Mail loneot@rm.dk 


Arbejdsområder

 • Koordinering af e-læring til medarbejdere i Psykiatri og Social
 • Tovholder på udvikling af e-læringsprojekter til Psykiatri og Social
 • Koordinering af jobrotationsprojekter
 • Kompetenceudvikling

 

Ruth Skriver, Uddannelsesansvarlig sygeplejerske

Afdeling HR 
Afsnit Udvikling, uddannelse og arbejdsmiljø
Tlf 2168 5098
Mail rutskr@rm.dk 


Arbejdsområder

 • Overordnet ansvarlig for tilrettelæggelse, koordinering, kvalitetssikring og evaluering af den kliniske uddannelse af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever i Psykiatri og Social, Region Midtjylland.
 • Samarbejde, vejlednings- og implementeringsopgaver med kliniske vejledere, praktikvejledere og ledere.
 • Samarbejde med uddannelsesinstitutionerne, VIA Campus og Social- og Sundhedsskoler.
 • Samarbejde, kvalitetsudvikling og harmonisering med øvrige uddannelsesansvarlige regionalt og tværsektorielt.

Ansvarsområder:

Regionspsykiatrien Midt, Viborg, Skive: Sygeplejerskeuddannelsen og social- og sundhedsassistentuddannelsen
Regionspsykiatrien Randers: Sygeplejerskeuddannelsen og social- og sundhedsassistentuddannelsen
Regionale Socialpsykiatriske tilbud: Sct. Mikkel, Gårdhaven, Blåkærgård og Tangkær: Sygeplejerskeuddannelsen og social- og sundhedsassistentuddannelsen 

Trine Christensen, Sekretær

Afdeling HR 
Afsnit Udvikling, uddannelse og arbejdsmiljø
Tlf 2463 5186 
Mail trichr@rm.dk 


Arbejdsområder

 • E-læringskontaktperson
 • Superbruger i e-dok, plan2learn
 • Sekretær på Psykiatrisk Sommerskole for sygeplejestuderende
 • Tværgående opgaver