Telefontiden er mandag til torsdag fra kl. 9.00 til 14.00 og fredag fra kl. 9.00 til 13.00

Marlene Villefrance Neve, Teamleder for HR - Løn 
Marlene Villefrance Neve

Afdeling: HR

Afsnit: Løn

Tlf: 2485 8408

Mail: marvil@rm.dk


Arbejdsområder

 • Teamleder for HR - Løn
Anne Naur, Kontorelev

Anne Naur

Afdeling: HR

Afsnit: Løn

Tlf: 6136 8406

Mail: annnau@rm.dk


Arbejdsområder

 • Kontorelev

Annette Ambrosen, Lønkonsulent
Annette Ambrosen

Afdeling: HR

Afsnit: Løn

Tlf: 2014 7398

Mail: annamb@rm.dk


Arbejdsområder

 • Specialområde Socialpsykiatri Voksne (SVO)
 • Feriepengeinfo

Annette Hesselberg Konge, Lønkonsulent

Afdeling: HR

Afsnit: Løn

Tlf: 9243 9678

Mail: ankong@rm.dk


Arbejdsområder

 •  

Bjørn Anker Andersen, Lønkonsulent
Bjørn Anker Andersen

Afdeling: HR

Afsnit: Løn

Tlf: 3052 0624

Mail: bjoead@rm.dk


Arbejdsområder

 • Afdeling for Psykoser - AUH Psykiatrien

Britta Herstal, Lønkonsulent

Afdeling: HR

Afsnit: Løn

Tlf: 2135 8603

Mail: brhers@rm.dk


Arbejdsområder

 •  

Camilla Urth Mortensen, Lønkonsulent

Camilla Urth Mortensen

Afdeling: HR

Afsnit: Løn

Tlf: 9243 5460

Mail: camimr@rm.dk


Arbejdsområder

 • Afdeling for Depression og Angst - AUH Psykiatrien

Cathrine Hyllested Jensen, Lønkonsulent
Cathrine Hyllested Jensen

Afdeling: HR

Afsnit: Løn

Tlf: 3052 0630

Mail: cathje@rm.dk


Arbejdsområder

 • Centralkøkkenet
 • Specialområde Hjerneskade (SOH)
 • Konsulent i Tjenestetid og MinTid

Chanette Kingo Mikkelsen, Lønkonsulent

Chanette Kingo Mikkelsen

Afdeling: HR

Afsnit: Løn

Tlf: 3052 0378

Mail: chanmi@rm.dk


Arbejdsområder

 • Specialområde Børn og Unge - SBU

   

Charlotte Lykkeberg Kristensen, Lønkonsulent
Charlotte Lykkeberg Kristensen

Afdeling: HR

Afsnit: Løn

Tlf: 3052 0556

Mail: chlkri@rm.dk 


Arbejdsområder

 • Specialområde Holmstrupgård
 • Regionspsykiatrien Horsens
 • Konsulent i Tjenestetid og MinTid

Dorthe Jensen, Lønkonsulent

Afdeling: HR

Afsnit: Løn

Tlf: 9243 9680

Mail: dojeen@rm.dk


Arbejdsområder

 •  

Eva Hedegård Hansen, Lønkonsulent

Afdeling: HR

Afsnit: Løn

Tlf: 3052 0616

Mail: evhans@rm.dk


Arbejdsområder

 • Specialområde Institut for Kommunikation og Handicap (IKH)
 • Regionspsykiatrien Randers
 • Regionspsykiatrien Vest
 • Patientrådgivere
 • Husleje

Heidi Overgaard Johansen, Økonomimedarbejder

 Heidi Overgaard Johansen

Afdeling: HR

Afsnit: Løn

Tlf: 2425 3599

Mail: heijoa@rm.dk

 

Arbejdsområder

 • Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (SUA)
 • Afstemninger af statuskonti
 • Afstemning af bankkonto
 • Ekspedition og bogføring af refusioner
 • Øvrige økonomiopgaver

Helle Klein, Lønkonsulent

Helle Klein

Afdeling: HR

Afsnit: Løn

Tlf: 2183 5094

Mail: helkle@rm.dk


Arbejdsområder

 • Afdeling for Depression og Angst - AUH Psykiatrien

Karen Grethe Madsen, Lønkonsulent

Afdeling: HR

Afsnit: Løn

Tlf: 9116 7708

Mail: kanmad@rm.dk


Arbejdsområder

 •  

Lotte Hvidtfeldt Christensen, Lønkonsulent
Lotte Hvidtfeldt Christensen

Afdeling: HR

Afsnit: Løn

Tlf: 3052 0537

Mail: chhvch@rm.dk


Arbejdsområder

 • Specialområde Autisme (SAU)

Natasja Thøgersen, Lønkonsulent
Natasja Thøgersen

Afdeling: HR

Afsnit: Løn

Tlf: 2115 2056

Mail: natato@rm.dk


Arbejdsområder

 • Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling

Randi Therkildsen, Lønkonsulent
Randi Therkildsen

Afdeling: HR

Afsnit: Løn

Tlf: 3052 0264

Mail: ranthe@rm.dk


Arbejdsområder

 • Praksiskonsulenter
 • Klinik for Rusmiddelpsykiatri
 • Retspsykiatrisk Afdeling, AUH Psykiatrien
 • Specialområde Kriminalitetstruede og Dømte Børn og Unge (DOK)

Sabina Hjortgård Jeppesen, Lønkonsulent
Sabina Hjortgård Jeppesen

Afdeling: HR

Afsnit: Løn

Tlf: 3052 0631

Mail: sabjep@rm.dk


Arbejdsområder

 • Regionspsykiatrien Midt