Herunder finder du kontaktoplysningerne på vores personale sammen med en kort præsentation af vores arbejdsområder.

Er du borger?

Er du borger, skal du bruge sikker mail for at kontakte Psykiatri og Social.

Klik her for at sende din henvendelse til Psykiatri og Social (bemærk, at du skal bruge NemID).

Maria Sønderskov Benner
Sekretariatschef

Afdeling: Administrationen

Afsnit: Ledelsessekretariatet

Tlf: 2466 7949

Mail: mbe@rm.dk


Arbejdsområder
- Chef for Ledelsessekretariatet

Anne Maegaard, AC-fuldmægtig
 
Afdeling: Administrationen
 
Afsnit: Ledelsessekretariatet
 
Tlf: 2945 8738
 


Arbejdsområder
- Sekretariatsopgaver

Carina Andersen, Kontorelev

Afdeling: Administrationen

Afsnit: Ledelsessekretariatet

Tlf: 6122 2856

Mail: canane@rm.dk


Arbejdsområder
- Kontorelev

Flemming Søndergaard, Fuldmægtig

Afdeling: Administrationen

Afsnit: Ledelsessekretariatet

Tlf: 2145 3207

Mail: fls@rm.dk


Arbejdsområder
- Implementering af ESDH i Psykiatri og Social
- Undervisning i ESDH og test af nye versioner
- Journalfunktion (sagsoprettelser, posthåndtering mv.)
- Administrator på ESDH klientsagsdatabasen

Helga Korsgaard, Serviceassistent

Afdeling: Administrationen

Afsnit: Ledelsessekretariatet

Tlf: 2051 7128

Mail: hekors@rm.dk


Arbejdsområder
- Mødeservering

Jane Friis, Chefsekretær

Afdeling: Administrationen

Afsnit: Ledelsessekretariatet

Tlf: 2933 5754

Mail: janfri@rm.dk 


Arbejdsområder
- Sekretær for direktør for Psykiatri og Social Gert Pilgaard Christensen
- Sekretær for socialdirektør Ann-Britt Wetche
- Dagsordensansvarlig for områdechefmøderne på det specialiserede socialområde
- Dagsordensredaktør for netværket for administrative ledere og koordinatorer i specialområderne
- Praktisk hjælp i forbindelse med den fælles ledergruppe i AUH/Risskov
- Kontaktperson for videokonferencer på Tingvej
- Plan2Learn superbruger
- Mødeplanlægning
- Diverse ad-hoc opgaver

Kim Centio, AC-fuldmægtig

Afdeling: Administrationen

Afsnit: Ledelsessekretariatet

Tlf: 2933 5766

Mail: kimjoen@rm.dk


Arbejdsområder
- Sekretariatsopgaver

Lone Petersen, Serviceassistent

Lone - billede.png

Afdeling: Administrationen

Afsnit: Ledelsessekretariatet

Tlf: 2051 7128

Mail: lolpet@rm.dk


Arbejdsområder
- Mødeservering

Lotte Søndergaard Nielsen, Chefsekretær

Afdeling: Administrationen

Afsnit: Ledelsessekretariatet

Tlf: 20379115

Mail: losoni@rm.dk


Arbejdsområder
- Sekretær for lægefaglig direktør Per Jørgensen
- Sekretær for sygeplejefaglig direktør Claus Lassen Graversen
- Mødeplanlægning
- Dagsordensansvarlig for afdelingsledelsesmøderne i behandlingspsykiatrien
- Sekretær for administrationens AMO og LMU

Malene Hansen, Jurist

Afdeling: Administrationen

Afsnit: Ledelsessekretariatet

Tlf: 4040 9395

Mail: mahahn@rm.dk


Arbejdsområder
- Juridisk konsulentfunktion
- Juridisk/administrativ sagsbehandling

Malene Uggerholt, Sagsbehandler

Afdeling: Administrationen

Afsnit: Ledelsessekretariatet

Tlf: 7847 0042

Mail: maugge@rm.dk

 

Arbejdsområder
- Sekretær for administrationschef Helle Odde Poulsen
- Dagsordensansvarlig for ledergruppemøder i psykiatri- og socialadministrationen
- Dagsordensansvarlig for HMU-møder i Psykiatri og Social
- Dagsordensansvarlig for drifts- og dialogmøder mellem psykiatri- og socialledelsen og koncerndirektør
- Tovholder for diverse besøg i Psykiatri og Social
- Behandling af henvendelser fra borgere m.fl.
- Økonomi for Ledelsessekretariatet og PSL
- Webmaster på hjemmeside og intranet
- Diverse ad-hoc opgaver

Mette Anita Larsen, AC-fuldmægtig - Barsel

Afdeling: Administrationen

Afsnit: Ledelsessekretariatet

Tlf: 2444 0315

Mail: melar1@rm.dk


Arbejdsområder
- Tovholder på større projekter, herunder sikkerhed
- Sekretariatsbetjening af HMU for Psykiatri og Social
- Fundraising ift. udviklingsprojekter
- Webmaster på hjemmeside og intranet
- Sekretariatsopgaver
- Arbejdsmiljørepræsentant i PS Administrationen

Ronnie Berlin Wills, Jurist

Afdeling: Administrationen

Afsnit: Ledelsessekretariatet

Tlf: 6120 3187

Mail: ronwil@rm.dk


Arbejdsområder
- Juridisk konsulentfunktion
- Juridisk/administrativ sagsbehandling

Stevani Salim Ishia, AC-fuldmægtig

Afdeling: Administrationen

Afsnit: Ledelsessekretariatet

Tlf: 2482 4493

Mail: steish@rm.dk


Arbejdsområder
- Visitationsforum
- Sekretariatsopgaver

Sussi Fugl, Chefsekretær

Afdeling: Administrationen

Afsnit: Ledelsessekretariatet

Tlf: 2051 6994

Mail: susfug@rm.dk


Arbejdsområder
- Dagsordensansvarlig for psykiatri- og socialledelsesmøder
- Sekretær for sekretariatsleder Maria Benner
- Dagsordensansvarlig for personalemøder i Ledelsessekretariatet
- Dagsordensansvarlig for midlertidige underudvalg vedr. sammenflytning i Gødstrup og AUH Risskov på vej til Skeby
- HK-elev koordinator for elever i psykiatri- og socialadministrationen
- Kontaktperson vedr. intern service
- Mødeplanlægning

Søren Rynkeby Knudsen, AC-fuldmægtig

 

Afdeling: Administrationen

Afsnit: Ledelsessekretariatet

Tlf: 2960 8388

Mail: soerkd@rm.dk


Arbejdsområder
- Sekretariatsbetjening af fælles ledergruppe i Skejby
- Tovholder for udmøntningen af rammenotaterne for udviklingen af en stærk psykiatri i Skejby