Herunder finder du kontaktoplysningerne på vores personale sammen med en kort præsentation af vores arbejdsområder.

Maria Sønderskov Benner
Sekretariatsleder

Afdeling Administrationen
Afsnit Ledelsessekretariatet
Tlf 2466 7949
Mail mbe@rm.dk 


Arbejdsområder
- Leder af Ledelsessekretariatet

Anne Maegaard, AC-fuldmægtig

Afdeling Administrationen
Afsnit Ledelsessekretariatet
Tlf 2945 8738
Mail anmamd@rm.dk 


Arbejdsområder
- Behandling af klagesager i samarbejde med jurist
Tovholder for møder med Områdechefkredsen på socialområdet
Tovholder for møder med Afdelingsledelseskredsen i behandlingspsykiatrien
- Sekretariatsopgaver

Carina Andersen, Kontorelev

Afdeling Administrationen
Afsnit Ledelsessekretariatet
Tlf 6122 2856
Mail canane@rm.dk


Arbejdsområder
- Kontorelev

Flemming Søndergaard, Fuldmægtig

Afdeling Administrationen
Afsnit Ledelsessekretariatet
Tlf 2145 3207
Mail fls@rm.dk 


Arbejdsområder
- Implementering af ESDH i Psykiatri og Social
- Undervisning i ESDH og test af nye versioner
- Journalfunktion (sagsoprettelser, posthåndtering mv.)
- Administrator på ESDH klientsagsdatabasen

Helga Korsgaard, Serviceassistent

Afdeling Administrationen
Afsnit Ledelsessekretariatet
Tlf 2051 7128
Mail hekors@rm.dk


Arbejdsområder
- Mødeservering

Jane Friis, Chefsekretær

 

Afdeling Administrationen
Afsnit Ledelsessekretariatet
Tlf 2933 5754
Mail janfri@rm.dk 


Arbejdsområder
- Sekretær for direktør for Psykiatri og Social Gert Pilgaard Christensen
- Sekretær for socialdirektør Ann-Britt Wetche
- Dagsordensansvarlig for områdechefmøderne på det specialiserede socialområde
- Dagsordensredaktør for netværket for administrative ledere og koordinatorer i specialområderne
- Praktisk hjælp i forbindelse med den fælles ledergruppe i AUH/Risskov
- Kontaktperson for videokonferencer på Tingvej
- Plan2Learn superbruger
- Mødeplanlægning
- Diverse ad-hoc opgaver

Kim Centio, AC-fuldmægtig

Afdeling Administrationen
Afsnit Ledelsessekretariatet
Tlf 2933 5766
Mail kimjoen@rm.dk 


Arbejdsområder
- Håndtering og koordinering af henvendelser fra borgere, kommuner, ministerier etc.
- Håndtering og koordinering af klagersager – herunder ved henvendelser fra Styrelsen For Patientsikkerhed og Patienterstatningen vedrørende klagesager
- Udarbejdelse af årsberetning ved klagesager
- Fundraising ift. udviklingsprojekter på socialområdet
- Sekretariatsopgaver

Lotte Søndergaard Nielsen, Chefsekretær

Afdeling Administrationen
Afsnit Ledelsessekretariatet
Tlf 20379115
Mail losoni@rm.dk


Arbejdsområder
- Sekretær for lægefaglig direktør Per Jørgensen
- Sekretær for sygeplejefaglig direktør Claus Lassen Graversen
- Mødeplanlægning
- Dagsordensansvarlig for afdelingsledelsesmøderne i behandlingspsykiatrien
- Sekretær for administrationens AMO og LMU

Malene Hansen, Jurist

Afdeling Administrationen
Afsnit Ledelsessekretariatet
Tlf 4040 9395
Mail mahahn@rm.dk


Arbejdsområder
- Juridisk konsulentfunktion
- Juridisk/administrativ sagsbehandling

Malene Uggerholt, Sagsbehandler

Afdeling Administrationen
Afsnit Ledelsessekretariatet
Tlf 7847 0042
Mail maugge@rm.dk 


Arbejdsområder
- Sekretær for administrationschef Helle Odde Poulsen
- Dagsordensansvarlig for ledergruppemøder i psykiatri- og socialadministrationen
- Dagsordensansvarlig for HMU-møder i Psykiatri og Social
- Dagsordensansvarlig for drifts- og dialogmøder mellem psykiatri- og socialledelsen og koncerndirektør
- Tovholder for diverse besøg i Psykiatri og Social
- Behandling af henvendelser fra borgere m.fl.
- Økonomi for Ledelsessekretariatet og PSL
- Webmaster på hjemmeside og intranet
- Diverse ad-hoc opgaver

Merete Lindbjerg, Socialrådgiver

Afdeling Administrationen
Afsnit Ledelsessekretariatet
Tlf 2482 5662
Mail merlin@rm.dk


Arbejdsområder
- Visitationsforum

Mette Anita Larsen, AC-fuldmægtig - Barsel

Afdeling Administrationen
Afsnit Ledelsessekretariatet
Tlf 2444 0315
Mail melar1@rm.dk 


Arbejdsområder
- Tovholder på større projekter, herunder sikkerhed
- Sekretariatsbetjening af HMU for Psykiatri og Social
- Fundraising ift. udviklingsprojekter
- Webmaster på hjemmeside og intranet
- Sekretariatsopgaver
- Arbejdsmiljørepræsentant i PS Administrationen

Ronnie Berlin Wills, Jurist

Afdeling Administrationen
Afsnit Ledelsessekretariatet
Tlf 6120 3187
Mail ronwil@rm.dk


Arbejdsområder
- Juridisk konsulentfunktion
- Juridisk/administrativ sagsbehandling

Stevani Salim Ishia, AC-fuldmægtig

Afdeling Administrationen
Afsnit Ledelsessekretariatet
Tlf 2482 4493
Mail steish@rm.dk 


Arbejdsområder
- Visitationsforum
- Sekretariatsopgaver

Sussi Fugl, Chefsekretær

Afdeling Administrationen
Afsnit Ledelsessekretariatet
Tlf 2051 6994
Mail susfug@rm.dk 


Arbejdsområder
- Dagsordensansvarlig for psykiatri- og socialledelsesmøder
- Sekretær for sekretariatsleder Maria Benner
- Dagsordensansvarlig for personalemøder i Ledelsessekretariatet
- Dagsordensansvarlig for midlertidige underudvalg vedr. sammenflytning i Gødstrup og AUH Risskov på vej til Skeby
- HK-elev koordinator for elever i psykiatri- og socialadministrationen
- Kontaktperson vedr. intern service
- Mødeplanlægning

Søren Rynkeby Knudsen, AC-fuldmægtig

 

Afdeling Administrationen
Afsnit Ledelsessekretariatet
Tlf 2960 8388
Mail

soerkd@rm.dk 


Arbejdsområder
- Sekretariatsopgaver

Tove Dagø, Serviceassistent

Afdeling Administrationen
Afsnit Ledelsessekretariatet
Tlf 2051 7128
Mail tovdag@rm.dk 


Arbejdsområder
- Mødeservering