Herunder finder du kontaktoplysningerne på vores personale sammen med en kort præsentation af deres arbejdsområder.

Leif Hvid Jensen
Økonomichef

Afdeling Økonomi
Tlf 4081 3397
Mail leif.jensen@ps.rm.dk


Arbejdsområder

  • Leder af Økonomiafdelingen

Tværgående team

Arne Johannesen, Konsulent

Afdeling Økonomiafdeling
Tlf 78470104
Mobil 2037 9018
Mail arnjoh@rm.dk


Arbejdsområder
- Økonomi- og aktivitetsopfølgning herunder økonomi- og aktivitetsrapporter, rapportering til PSLm.m. for hele PS
- Budgetlægning, herunder budgetbemærkninger, budgetprocedure,  m.m. for hele PS
- Udarbejdelse af regnskab herunder regnskabsbemærkninger m.m. for hele PS
- Koordinering med Koncernøkonomi

Anne Naur, Kontorelev

Afdeling Administrationen
Afsnit Økonomi
Tlf 6136 8406
Mobil  
Mail annnau@rm.dk


Arbejdsområder
- Kontorelev

Hanne Kehlet, Økonomiassistent

Afdeling Økonomiafdeling
Tlf 2037 9015
Mail hankeh@rm.dk 


Arbejdsområder
- Superbruger RM Indkøb (Indkøbs- og Logistik Modulet, ILM)
- Koordinering vedrørende indkøb af kontorartikler i Administrationen
- Superbruger Intranet samt Internet
- Vedligeholdelse af kontaktgrupper på Intranet
- Diverse økonomiopgaver

Martin Svane Beck, AC-fuldmægtig

Afdeling Økonomiafdeling
Tlf 4070 0020
Mail martbk@rm.dk 


Arbejdsområder
- Drift, support og udvikling af PS Midt-telefoni
- Koordinator og superbruger vedrørende RM Indkøb.
- Indkøb- og logistikopgaver i forhold til hele PS
- P&S repræsentant i Driftsforum

Social team

Kristian Eeg Smidt, Vicekontorchef

Afdeling Økonomiafdeling
Tlf 2037 9435
Mail krisch@rm.dk


Arbejdsområder

Daglig leder af Økonomiafdelingens socialsøjle

Agnar Friis Viftrup, AC-fuldmægtig 

Afdeling Økonomiafdeling
Tlf 2051 6997
Mail agnvif@rm.dk 


Arbejdsområder

Tværgående opgaver 
Udarbejdelse af budgetter og takster
- Specialist i forhold til beboerbetaling

Kontaktperson for specialområder vedr. økonomi
Holmstrupgård
Specialområde Børn og Unge

Charlotte Bang Jensen, Økonomisk konsulent

Afdeling Økonomiafdeling
Tlf 2051 6998
Mail chajee@rm.dk 


Arbejdsområder

Tværgående opgaver 
Support på AS2007 (herunder Anmodningsmodulet)
- Styring af eksterne midler (FAS)
- Kontoplan
- Specialistfunktion ift. Lønprognosemodul
- Opkrævning af beboerbetaling
- Kontaktperson vedr. kommuneafregninger for ophold på de sociale tilbud
- Fællespuljer
- Intranet
- Projekt vagtplanlægning og lønstyring

Charlotte Westergaard Nielsen, Økonomisk konsulent

Afdeling Økonomiafdeling
Tlf 2966 1915
Mail chweni@rm.dk 


Arbejdsområder

Tværgående opgaver 
Udarbejdelse af budgetter og takster
- Økonomi og aktivitetsopfølgning og årsregnskab
- Specialist i forhold til beboerbetaling
- Diverse analyser vedr. Udvikling og styring af økonomi og aktivitet
- Specialist i forhold til aktivering og afskrivning
- Kontaktperson vedrørende forsikringer  
- Kontaktperson vedrørende socialtilsyn

Kontaktperson for specialområder vedr. økonomi 
Autisme

Dennis Sasser, Fuldmægtig

Afdeling Økonomiafdeling
Tlf 2933 5759
Mail densas@rm.dk


Arbejdsområder

Tværgående opgaver
Økonomi og aktivitetsopfølgning
- Spareproces
- Beboerbetalinger (regler mv.)
- Socialområdets fællespulje
- Oplæg til OL møder m.v. 

Kontaktperson for specialområder vedr. økonomi
Socialpsykiatri Voksne

Hans Bo Kristensen, AC-fuldmægtig

Afdeling Økonomiafdeling
Tlf 2966 9332
Mail hankri@rm.dk


Arbejdsområder

Tværgående opgaver 
Udarbejdelse af budgetter og takster
- Support på AS2007 (herunder Anmodningsmodulet)

Kontaktperson for specialområder vedr. økonomi 
Hjerneskadede
- Lægeteamet og A/T

Kristian Overgaard Kristensen, Fuldmægtig

Afdeling Økonomiafdeling
Tlf 2444 1297
Mail kriskr@rm.dk 


Arbejdsområder

Tværgående opgaver
Diverse analyser vedr. Udvikling og styring af økonomi og aktivitet
- Løbende udvikling af forventet regnskab
- Løbende udvikling af BI-rapporter

Kontaktperson for specialområder vedr. økonomi 
Udviklingshæmning og ADHD 
- Kommunikation og undervisning

Thomas Sinding, AC-fuldmægtig

Afdeling Økonomiafdeling
Tlf 2933 5758
Mail thosin@rm.dk


Arbejdsområder

Tværgående opgaver 
Økonomi og aktivitetsopfølgning og årsregnskab
- Diverse analyser vedr. Udvikling og styring af økonomi og aktivitet
- Styring af satspuljer og eksterne midler
- Løbende udvikling af forventet regnskab
- Løbende udvikling af BI-rapporter
- Kontaktperson omkring beregning af objektive pladser

Kontaktperson for specialområder vedr. økonomi 
Kriminalitetstruede og dømte børn og unge

Psykiatri team

Anette Lykke Stabell, Fuldmægtig

Afdeling Økonomiafdeling
Tlf 4010 0439
Mail anesta@rm.dk 


Arbejdsområder
- Styrkelse af økonomistyring set i sammenhæng med vagtplanlægning
- Udvikling af økonomistyring på psykiatriområdet
- Anvendelse og udvikling af økonomistyringsværktøjer
- Satspuljer
- Temamøder (Økonomi) ved de psyktiatriske afdelinger

Arne Silkjær Bøndergaard, Fuldmægtig

Afdeling Økonomiafdeling
Tlf 2961 9156
Mail arnboe@rm.dk 


Arbejdsområder
- Økonomi- og aktivitetsopfølgning og årsregnskab vedrørende psykiatri
- Ledelsesinformation (BI-portal)

Charlotte Bjerre Bengtsen, AC-fuldmægtig

Afdeling Økonomiafdeling
   
Tlf 2131 2943
Mail chbeng@rm.dk


Arbejdsområder
- kontaktperson til Afdeling P i Risskov
- økonomiafgaver i Afdeling P i Risskov
- genrelle økonomiopgaver på psykiatriområdet 

Christine Terp Harboe, AC-fuldmægtig

Afdeling Økonomiafdeling
Tlf 2131 3725
Mail chharb@rm.dk

 

Arbejdsområder

- udvikling og anvendelse af data i økonomistyringen i forhold til psykiatrien
- databehandling og fremstilling af ledelsesinformation i Tableau (SQL-programmering)
- undervisning i brug af rapporter og data
- Analyser, statistik m.m.

Helle Kobæk Madsen, Specialist

Afdeling Økonomiafdeling
   
Mobil 2037 9147
Mail heemad@rm.dk


Arbejdsområder
- Koordinerende regnskabsopgaver
- Kontaktperson til den centrale regnskabsafdeling
- Udenregional og privat afregning
- Elevansvarlig
- Styring administrationsbudget økonomi
- Ad hoc opgaver

 

 

Helle Dollerup Sørensen, Økonomiassistent

Afdeling  Økonomiafdeling
Tlf 2962 7437
Mail hesoe3@rm.dk 


Arbejdsområder
- Økonomi- og aktivitetsopfølgning og årsregnskab vedrørende psykiatri
- Udvikling af økonomistyring på psykiatriområdet                                                                       - Anvendelse og udvikling af økonomistyringsværktøjer
- Satspuljer
- Temamøder (Økonomi) ved de psykiatriske afdelinger
- Kontoplan

Henrik Juul-Madsen, AC-fuldmægtig

Afdeling Økonomiafdeling
Tlf 4023 6815
Mail hejuul@rm.dk 


Arbejdsområder
- Udvikling af økonomistyring på pyskiatriområdet
- Økonomistyringsmodel
- Aktivitets- og økonomistyring (styring aktivitetsmål, kobling mellem aktivitet og økonomi, produktivitetsmodul)
- Analyser, statistik m.m. (diverse analyser vedrørende styring af økonomi og aktivitet)

Lisbeth Lynggaard Petersen, Økonomikonsulent

Afdeling Økonomiafdeling
Tlf 2037 8915
Mail libpte@rm.dk 


Arbejdsområder
- Udenregional og privat afregning
- Centrale puljer
- Fondsadministration og generel styring af eksterne midler

Michael Toldbod Larsen, Fuldmægtig

Afdeling Økonomiafdeling
Tlf 2911 1585
Mail mihlas@rm.dk 


Arbejdsområder
- Økonomi- og aktivitetsopfølgning vedrørende psykiatri
- Budgetlægning
- Budgetrammer psykiatriske afdelinger og fællesområde
- Koordinering af opgaver i forbindelse med flytning til nye psykiatriske centre i Skejby og Gødstrup
- Udvikling og vedligeholdelse af intranet for psyktiatriområdet (PS Økonomi)

Thomas Houe Thomsen, Fuldmægtig

Afdeling Økonomiafdeling
Tlf 7847 0103 
Mobil 2362 6450
Mail thothm@rm.dk 


Arbejdsområder
- Økonomi- og aktivitetsopfølgning og årsregnskab
- Budgetlægning
- Centrale puljer
- Driftsaftaler med somatikken