Herunder finder du kontaktoplysningerne på vores personale sammen med en kort præsentation af deres arbejdsområder.

Er du borger?

Er du borger, skal du bruge sikker mail for at kontakte Psykiatri og Social.

Klik her for at sende din henvendelse til Psykiatri og Social (bemærk, at du skal bruge NemID).

Leif Hvid Jensen
Økonomichef

Afdeling: Økonomi

Tlf: 4081 3397

Mail: leif.jensen@ps.rm.dk

 

Arbejdsområder

  • Leder af Økonomiafdelingen

Tværgående team

Hanne Kehlet, Økonomiassistent

Afdeling: Økonomiafdeling

Tlf: 2037 9015

Mail: hankeh@rm.dk


Arbejdsområder
- Superbruger RM Indkøb (Indkøbs- og Logistik Modulet, ILM)
- Koordinering vedrørende indkøb af kontorartikler i Administrationen
- Superbruger Intranet samt Internet
- Vedligeholdelse af kontaktgrupper på Intranet
- Diverse økonomiopgaver

Lisa Andersen, Kontorelev

Afdeling: Administrationen

Afsnit: Økonomi

Tlf: 6136 7254

Mail: lisa.andersen1@ps.rm.dk


Arbejdsområder
- Kontorelev

Martin Svane Beck, AC-fuldmægtig

Afdeling: Økonomi

Tlf: 4070 0020

Mail: martbk@rm.dk


Arbejdsområder
- Drift, support og udvikling af PS Midt-telefoni
- Koordinator og superbruger vedrørende RM Indkøb.
- Indkøb- og logistikopgaver i forhold til hele PS
- P&S repræsentant i Driftsforum

Psykiatri team

Anette Lykke Stabell, Fuldmægtig

Afdeling: Økonomi

Tlf: 4010 0439

Mail: anesta@rm.dk


Arbejdsområder
- Styrkelse af økonomistyring set i sammenhæng med vagtplanlægning
- Udvikling af økonomistyring på psykiatriområdet
- Anvendelse og udvikling af økonomistyringsværktøjer
- Satspuljer
- Temamøder (Økonomi) ved de psyktiatriske afdelinger

Arne Silkjær Bøndergaard, Fuldmægtig

Afdeling: Økonomi

Tlf: 2961 9156

Mail: arnboe@rm.dk


Arbejdsområder
- Økonomi- og aktivitetsopfølgning og årsregnskab vedrørende psykiatri
- Ledelsesinformation (BI-portal)

Helle Kobæk Madsen, Specialist

Afdeling: Økonomi

Mobil: 2037 9147

Mail: heemad@rm.dk


Arbejdsområder
- Koordinerende regnskabsopgaver
- Kontaktperson til den centrale regnskabsafdeling
- Udenregional og privat afregning
- Elevansvarlig
- Styring administrationsbudget økonomi
- Ad hoc opgaver

 

 

Helle Dollerup Sørensen, Økonomiassistent

Afdeling: Økonomi

Tlf: 2962 7437

Mail: hesoe3@rm.dk


Arbejdsområder

  • Økonomi- og aktivitetsopfølgning og årsregnskab vedrørende psykiatri
  • Udvikling af økonomistyring på psykiatriområdet                     
  • Anvendelse og udvikling af økonomistyringsværktøjer
  • Satspuljer
  • Temamøder (Økonomi) ved de psykiatriske afdelinger
  • Kontoplan
Henrik Juul-Madsen, AC-fuldmægtig

Afdeling: Økonomi

Tlf: 4023 6815

Mail: hejuul@rm.dk


Arbejdsområder
- Udvikling af økonomistyring på pyskiatriområdet
- Økonomistyringsmodel
- Aktivitets- og økonomistyring (styring aktivitetsmål, kobling mellem aktivitet og økonomi, produktivitetsmodul)
- Analyser, statistik m.m. (diverse analyser vedrørende styring af økonomi og aktivitet)

Lisbeth Lynggaard Petersen, Økonomikonsulent

Afdeling: Økonomi

Tlf: 2037 8915

Mail: libpte@rm.dk


Arbejdsområder
- Udenregional og privat afregning
- Centrale puljer
- Fondsadministration og generel styring af eksterne midler

Michael Toldbod Larsen, Fuldmægtig

Afdeling: Økonomi

Tlf: 2911 1585

Mail: mihlas@rm.dk


Arbejdsområder
- Økonomi- og aktivitetsopfølgning vedrørende psykiatri
- Budgetlægning
- Budgetrammer psykiatriske afdelinger og fællesområde
- Koordinering af opgaver i forbindelse med flytning til nye psykiatriske centre i Skejby og Gødstrup
- Udvikling og vedligeholdelse af intranet for psyktiatriområdet (PS Økonomi)

Thomas Houe Thomsen, Fuldmægtig

Afdeling: Økonomi

Tlf: 7847 0103

Mobil: 2362 6450

Mail: thothm@rm.dk


Arbejdsområder
- Økonomi- og aktivitetsopfølgning og årsregnskab
- Budgetlægning
- Centrale puljer
- Driftsaftaler med somatikken