Herunder finder du kontaktoplysningerne på vores personale sammen med en kort præsentation af deres arbejdsområder.

Er du borger?

Er du borger, skal du bruge sikker mail for at kontakte Psykiatri og Social.

Klik her for at sende din henvendelse til Psykiatri og Social (bemærk, at du skal bruge NemID).

Annette Bang Andersen, Kontorchef

Afdeling: Psykiatriens Økonomi- og Planlægningsafdeling

Tlf: 2144 0246

Mail: ananer@rm.dk


Arbejdsområder

 • Leder i Psykiatriens Økonomi- og Planlægningsafdeling

Leif Hvid Jensen
Økonomichef

Afdeling: Psykiatriens Økonomi- og Planlægningsafdeling

Tlf: 4081 3397

Mail: leif.jensen@ps.rm.dk

 

Arbejdsområder

 • Leder i Psykiatriens Økonomi- og Planlægningsafdeling

Projekter og udvikling

Elisabeth Brix Westergaard, Udviklingskonsulent

Afdeling: Psykiatriens Økonomi- og Planlægning

Afsnit: Projekter og Udvikling

Tlf: 2964 9118

Mail: eliwes@rm.dk


Arbejdsområder

 • Tværsektorielt samarbejde mellem almenpraksis, regionspsykiatrien og kommunerne
 • Sundhedsaftaler
 • Mere effektive indlæggelsesforløb og stationær kapacitet
 • Udvikling af samarbejdet med kommunerne på akutområdet
 • Udviklingsprojekter, herunder satspuljer f.eks. brugerstyrede senge, collaborative care, mobilt psykoseteam, styrket samarbejde omkring borgere med samtidigt misbrug
 • Håndtering af misbrug i Psykiatri og Social
 • Sundhedsfremme og forebyggelse
 • Styrkelse af samarbejdet mellem somatikken og psykiatrien
Henrik Juul-Madsen, AC-fuldmægtig

Afdeling: Psykiatriens Økonomi- og Planlægning

Afsnit: Projekter og Udvikling

Tlf: 4023 6815

Mail: hejuul@rm.dk


Arbejdsområder
- Udvikling af økonomistyring på psykiatriområdet
- Økonomistyringsmodel
- Aktivitets- og økonomistyring (styring aktivitetsmål, kobling mellem aktivitet og økonomi, produktivitetsmodul)
- Analyser, statistik m.m. (diverse analyser vedrørende styring af økonomi og aktivitet)

Jesper Winther Mogensen, specialkonsulent

Afdeling: Psykiatriens Økonomi- og Planlægning

Afsnit: Projekter og Udvikling

Tlf: 4015 8941

Mail: jemoge@rm.dk


Arbejdsområder

 • Udredningsret og behandlingsgaranti - herunder patientplanlægning
 • Analytisk arbejde og rapporter
 • Diverse ad-hoc opgaver
 • Projektleder på diverse projekter

Jonas Rindom Hemmingsen, AC-fuldmægtig 

Afdeling: Psykiatriens Økonomi- og Planlægning

Afsnit: Projekter og Udvikling

Tlf: 2328 3025

Mail: jonhem@rm.dk


Arbejdsområder

 • Driftsmøder
Katrine Hald

Afdeling: Psykiatriens Økonomi- og Planlægning

Afsnit: Projekter og Udvikling

Tlf: -

Mail: kathal@rm.dk


Arbejdsområder

Beskrivelse følger.

Moana Hjarnø Nielsen, AC-fuldmægtig


Afdeling: Psykiatriens Økonomi- og Planlægning

Afsnit: Projekter og Udvikling

Tlf: 2426 3108

Mail: moanie@rm.dk


Arbejdsområder

 • Tværsektorielt samarbejde mellem almen praksis, regionspsykiatrien og kommunerne
 • Sundhedsaftale ift. børn og unge med psykisk sygdom
 • Fælles akutmodtagelser
 • Psykiatriens Hus i Silkeborg 

Vivian Grauting, Specialkonsulent, faglig koordinator

Afdeling: Psykiatriens Økonomi- og Planlægning

Afsnit: Projekter og Udvikling

Tlf: 3060 0931

Mail: vigrau@rm.dk


Arbejdsområder

 • Specialeplan for Psykiatri
 • Tværregionale samarbejdsaftaler
 • Tovholder og ressourceperson for driftsmøderne med afdelingsledelserne i Psykiatrien
 • Tovholder for satspuljeprojekterne
 • Regionspsykiatrien Vest
 • Ny Specialpsykiatrisk afdeling
 • Psykiatriplan - herunder årsplan for psykiatrien

Data

Elisabeth Flebbe, AC-fuldmægtig

Afdeling: Psykiatriens Økonomi- og Planlægning

Afsnit: Data

Tlf: 5150 3814

Mail: bodflb@rm.dk


Arbejdsområder

 • Registreringskonsulent for psykiatrien
 • Psykiatriens kontaktperson til Sundhedsdatastyrelsen
 • Lokaladministrator på SEB, SOR og SHAK
 • Superbruger på en række rapporter på BI-portalen
 • Sekretær for RK-netværket RM

Henrik Gersfeldt, AC-fuldmægtig

Afdeling: Psykiatriens Økonomi- og Planlægning

Afsnit: Afdelingssupport

Tlf: -

Mail: henger@rm.dk


Arbejdsområder

Beskrivelse følger.

Mads Sinding Jørgensen, specialkonsulent, faglig koordinator

Afdeling: Psykiatriens Økonomi- og Planlægning

Afsnit: Data

Tlf: 2138 7552

Mail: tommha@rm.dk


Arbejdsområder

 • Beskrivelse følger

René Obbekjær, AC-fuldmægtig

Afdeling: Psykiatriens Økonomi- og Planlægning

Afsnit: Data

Tlf: 2947 4922

Mail: renobb@rm.dk


Arbejdsområder

 • Dataansvarlig vedr. aktivitetsdata og -rapporter samt nøgletals- og datadefinitioner
 • Validering og sikring af aktivitetsdata
 • Udvikling og implementering af nøgletal og Tableaurapporter på BI-portalen
 • Udvikling og etablering af datagrundlag på psykiatriens aktivitetsdataområde i SQL
 • Sikring og tilrettelæggelse af psykiatridata i datavarehus
 • Dataudtræk samt analyse og behandling af aktivitetsdata

Thomas Kure Jepsen , AC-fuldmægtig

Afdeling: Psykiatriens Økonomi- og Planlægning

Afsnit: Data

Tlf: 2466 3613

Mail: thojep@rm.dk


Arbejdsområder

 • Dataopgaver
 • Psykiatriens Hus
 • Fælles akutmodtagelser
 • Tværsnitsundersøgelsen
 • Afstemning af kommunal medfinansiering
 • Sekretær og koordinator for det kriseterapeutiske beredskab

Økonomi og Regnskab

Alice Jørgensen, assistent

Afdeling: Psykiatriens Økonomi- og Planlægning

Afsnit: Økonomi og Regnskab

Tlf: 7847 2106

Mail: alijoe@rm.dk


Arbejdsområder

Beskrivelse følger.

Anette Lykke Stabell, Fuldmægtig, faglig koordinator

Afdeling: Psykiatriens Økonomi- og Planlægning

Afsnit: Økonomi og Regnskab

Tlf: 4010 0439

Mail: anesta@rm.dk


Arbejdsområder
- Styrkelse af økonomistyring set i sammenhæng med vagtplanlægning
- Udvikling af økonomistyring på psykiatriområdet
- Anvendelse og udvikling af økonomistyringsværktøjer
- Satspuljer
- Temamøder (Økonomi) ved de psykiatriske afdelinger

Anne-Mette Hedegaard, regnskabsmedarbejder

Afdeling: Psykiatriens Økonomi- og Planlægning

Afsnit: Økonomi og Regnskab

Tlf: 2053 0461

Mail: anhni1@rm.dk


Arbejdsområder

Beskrivelse følger.

Arne Silkjær Bøndergaard, Fuldmægtig

Afdeling: Psykiatriens Økonomi- og Planlægning

Afsnit: Økonomi og Regnskab

Tlf: 2961 9156

Mail: arnboe@rm.dk


Arbejdsområder
- Økonomi- og aktivitetsopfølgning og årsregnskab vedrørende psykiatri
- Ledelsesinformation (BI-portal)

Birgitte Rasmussen, specialist

Afdeling: Psykiatriens Økonomi- og Planlægning

Afsnit: Økonomi og Regnskab

Tlf: 9243 9684

Mail: biirsm@rm.dk


Arbejdsområder

Beskrivelse følger.

Helle Dollerup Sørensen, Økonomiassistent

Afdeling: Psykiatriens Økonomi- og Planlægning

Afsnit: Økonomi og Regnskab

Tlf: 2962 7437

Mail: hesoe3@rm.dk


Arbejdsområder

 • Økonomi- og aktivitetsopfølgning og årsregnskab vedrørende psykiatri
 • Udvikling af økonomistyring på psykiatriområdet                     
 • Anvendelse og udvikling af økonomistyringsværktøjer
 • Satspuljer
 • Temamøder (Økonomi) ved de psykiatriske afdelinger
 • Kontoplan

Helle Kobæk Madsen, Specialist

Afdeling: Psykiatriens Økonomi- og Planlægning

Afsnit: Økonomi og Regnskab

Mobil: 2037 9147

Mail: heemad@rm.dk


Arbejdsområder
- Koordinerende regnskabsopgaver
- Kontaktperson til den centrale regnskabsafdeling
- Udenregional og privat afregning
- Elevansvarlig
- Styring administrationsbudget økonomi
- Ad hoc opgaver

 

 

Lene Viberg Lassen, regnskabsassistent

Afdeling: Psykiatriens Økonomi- og Planlægning

Afsnit: Økonomi og Regnskab

Tlf: -

Mail: leelss@rm.dk


Arbejdsområder

Beskrivelse følger.

Lisbeth Lynggaard Petersen, Økonomikonsulent

Afdeling: Psykiatriens Økonomi- og Planlægning

Afsnit: Økonomi og Regnskab

Tlf: 2037 8915

Mail: libpte@rm.dk


Arbejdsområder
- Udenregional og privat afregning
- Centrale puljer
- Fondsadministration og generel styring af eksterne midler

Lisa Andersen, Kontorelev

Afdeling: Ledelsessekretariatet

Afsnit: Psykiatriens Økonomi- og Planlægning, Økonomi og Regnskab

Tlf: 6136 7254

Mail: lisa.andersen1@ps.rm.dk


Arbejdsområder
- Kontorelev

Thomas Houe Thomsen, Fuldmægtig

Afsnit: Psykiatriens Økonomi- og Planlægning

Afsnit: Økonomi og Regnskab

Tlf: 7847 0103

Mobil: 2362 6450

Mail: thothm@rm.dk


Arbejdsområder
- Økonomi- og aktivitetsopfølgning og årsregnskab
- Budgetlægning
- Centrale puljer
- Driftsaftaler med somatikken

Psykiatri og Social IT

Birgitte Illum, Konsulent


Afdeling:
Psykiatriens Økonomi- og Planlægning

Afsnit: Psykiatri og Social IT

Tlf: 2183 5082

Mail: birill@rm.dk


Arbejdsområder

 • Telemedicin/telepsykiatri
 • Velfærdsteknologi
 • Ny teknologi
 • Innovation
 • Implementering af Remind
Dorthe Bach Nielsen, AC-planlægger

Afdeling: Psykiatriens Økonomi- og Planlægning

Afsnit: Psykiatri og Social IT

Tlf: 2496 4958

Mail: dobine@rm.dk


Arbejdsområder

 • Systemforvalter Sensum Bosted
 • Implementeringsansvarlig, kontorpakker på Socialområdet
 • Social IT

Gitte Kobberøe, EPJ-konsulent


Afdeling:
Psykiatriens Økonomi- og Planlægning

Afsnit: Psykiatri og Social IT

Tlf: 4023 6876

Mail: gitkob@rm.dk


Arbejdsområder

 • Support og implementering af bla. Bookingmodul og ankomststandarder
 • Intelligente brevskabeloner
 • Digital post - doc2mail
 • Alm. support på funktionspostkassen
Helle Berner, 

Afdeling: Psykiatriens Økonomi- og Planlægning

Afsnit: Psykiatri og Social IT

Tlf: 2381 8805

Mail: hebern@rm.dk


Arbejdsområder

Beskrivelse følger.

Helle Katrine Knudsen, EPJ-konsulentAfdeling: Psykiatriens Økonomi- og Planlægning

Afsnit: Psykiatri og Social IT

Tlf: 2029 1536

Mail: hellkn@rm.dk


Arbejdsområder

 • Konsulent på Sundheds-it

Helle Sørensen, vicekontorchef, leder af Psykiatri og Social ITAfdeling: Psykiatriens Økonomi- og Planlægning

Afsnit: Psykiatri og Social IT

Tlf: 2043 5680

Mail: hells1@rm.dk


Arbejdsområder

 • Daglig leder af Psykiatri og Social IT

Jan Bossow, EPJ-konsulent

Afdeling: Psykiatriens Økonomi- og Planlægning

Afsnit: Psykiatri og Social IT

Tlf: 2362 5411

Mail: jaboss@rm.dk


Arbejdsområder

 • Implementering og drift af Klinisk Logistik
 • Support af Fælles Medicinkort
 • Medicinmodul og Rekvisition/svar

 

 

Mette Fog Nielsen, sundheds-IT konsulent

Afdeling: Psykiatriens Økonomi- og Planlægning

Afsnit: Psykiatri og Social IT

Tlf: 2117 4124

Mail: metfone@rm.dk


Arbejdsområder

Beskrivelse følger.

Mia Haslund Maslak, sundheds-IT konsulent

Afdeling: Psykiatriens Økonomi- og Planlægning

Afsnit: Psykiatri og Social IT

Tlf: 4013 8326

Mail: miahas@rm.dk


Arbejdsområder

Beskrivelse følger.

Morten Juul, IT-koordinator

Afdeling: Psykiatriens Økonomi- og Planlægning

Afsnit: Psykiatri og Social IT

Tlf: -

Mail: morjuu@rm.dk


Arbejdsområder

Beskrivelse følger.

Olaf Kjelgaard, IT-medarbejder


Afdeling:
Psykiatriens Økonomi- og Planlægning

Afsnit: Psykiatri og Social IT

Tlf: 2485 3705

Mail: olakje@rm.dk


Arbejdsområder

 • Bosted
 • Tilbudsportal
 • IT
 • BI

Pernille Feldt Jørgensen, EPJ-konsulent

Afdeling: Psykiatriens Økonomi- og Planlægning, Psykiatri og Social IT

Tlf: 2490 8927

Mail: pernjr@rm.dk

 

Arbejdsområder

 • Ansvarlig for Klinisk Proces
 • Ansvarlig for sider på PS Intra vedr. Psykiatriens SFI'er, m.fl.
 • Support af EPJ, FMK samt diverse fra funktionspostkassen
 • Undervisning ved særlige behov i klinikken
 • Repræsentant i diverse regionale arbejdsgrupper
 • Ind- og uddata i EPJ
Peter Skov Rasmussen, konsulent

Afdeling: Psykiatriens Økonomi- og Planlægning, Psykiatri og Social IT

Tlf: 2324 0251

Mail: pesras@rm.dk


Arbejdsområder

 • Systemforvalter for Sensum Bosted
 • Koordinator på systemmæssige udviklingsønsker og ændringsforslag
 • Undervisning i brug af systemfunktionaliteter
 • Mødefacilitator
 • Administrator på kommunikationsplatforme

Pia Sø, EPJ-konsulent

Afdeling: Psykiatriens Økonomi- og Planlægning, Psykiatri og Social IT

Tlf: 2961 4913

Mail: pialauge@rm.dk


Arbejdsområder

 • Konsulent på Sundheds-it

Indkøb, logistik og telefoni

Hanne Kehlet, Økonomiassistent

Afdeling: Psykiatriens Økonomi- og Planlægning

Afsnit: Indkøb, logistik og telefoni

Tlf: 2037 9015

Mail: hankeh@rm.dk


Arbejdsområder
- Superbruger RM Indkøb (Indkøbs- og Logistik Modulet, ILM)
- Koordinering vedrørende indkøb af kontorartikler i Administrationen
- Superbruger Intranet samt Internet
- Vedligeholdelse af kontaktgrupper på Intranet
- Diverse økonomiopgaver

Martin Svane Beck, AC-fuldmægtig

Afdeling: Psykiatriens Økonomi- og Planlægning

Afsnit: Indkøb, logistik og telefoni

Tlf: 4070 0020

Mail: martbk@rm.dk


Arbejdsområder
- Drift, support og udvikling af PS Midt-telefoni
- Koordinator og superbruger vedrørende RM Indkøb.
- Indkøb- og logistikopgaver i forhold til hele PS
- Repræsentant for PS i "Brugerforum for RM Indkøb", "Indkøbsforum" og "Logistikforum"

Yvonne Nielsen, Sekretær

Afdeling: Psykiatriens Økonomi- og Planlægning

Afsnit: Indkøb, logistik og telefoni

Tlf: 2162 1256

Mail: yvonjn@rm.dk


Arbejdsområder

Afdelingssupport

Emil Bruhn Bove, AC-medarbejder

Afdeling: Psykiatriens Økonomi- og Planlægning

Afsnit: Afdelingssupport

Tlf: -

Mail: emibov@rm.dk


Arbejdsområder

Beskrivelse følger.

Frederik Fischer Thordal, AC-fuldmægtig

Afdeling: Psykiatriens Økonomi- og Planlægning

Afsnit: Afdelingssupport

Tlf: -

Mail: fredth@rm.dk


Arbejdsområder

Beskrivelse følger.

Hans Salling Petersen, chefkonsulent, leder af Afdelingssupport

Afdeling: Psykiatriens Økonomi- og Planlægning

Afsnit: Afdelingssupport

Tlf: 2938 8342

Mail: hanpet@rm.dk 


Arbejdsområder

 • Dagligt ansvar for og ledelse af Koordineringsenheden, der varetager planlægning og koordinering af psykiatriens udflytning til de nye sygehuse i Skejby og Gødstrup samt koordinerende funktion i forhold til anlægsopgaver i Psykiatri og Social

Jens Pehrson, AC-fuldmægtig

Afdeling: Psykiatriens Økonomi- og Planlægning

Afsnit: Afdelingssupport

Tlf: -

Mail: jenpeh@rm.dk


Arbejdsområder

Beskrivelse følger

Lee Uldahl Jensen, AC-fuldmægtig

Afdeling: Psykiatriens Økonomi- og Planlægning, Afdelingssupport

Tlf: 2463 5160

Mail: leeuje@rm.dk


Arbejdsområder

 • Beskrivelse følger

Søren Bisgaard-Frantzen Petersen, AC-fuldmægtig

Afdeling: Psykiatriens Økonomi- og Planlægning

Afsnit: Afdelingssupport

Tlf: -

Mail: sorper@rm.dk


Arbejdsområder

Beskrivelse følger.

Tommy Vig Hansen, AC-fuldmægtig

Afdeling: Psykiatriens Økonomi- og Planlægning, Afdelingssupport

Tlf: 2037 3349

Mail: tommha@rm.dk


Arbejdsområder

 • Beskrivelse følger

Hans Salling Petersen, chefkonsulent, leder af Anlæg

Afdeling: Psykiatriens Økonomi- og Planlægning

Afsnit: Anlæg

Tlf: 2938 8342

Mail: hanpet@rm.dk 


Arbejdsområder

 • Dagligt ansvar for og ledelse af Koordineringsenheden, der varetager planlægning og koordinering af psykiatriens udflytning til de nye sygehuse i Skejby og Gødstrup samt koordinerende funktion i forhold til anlægsopgaver i Psykiatri og Social

Søren Bisgaard-Frantzen Petersen, AC-fuldmægtig

Afdeling: Psykiatriens Økonomi- og Planlægning

Afsnit: Afdelingssupport

Tlf: -

Mail: sorper@rm.dk


Arbejdsområder

Beskrivelse følger.

Anlæg

Hans Salling Petersen, chefkonsulent, leder af Anlæg

Afdeling: Psykiatriens Økonomi- og Planlægning

Afsnit: Anlæg

Tlf: 2938 8342

Mail: hanpet@rm.dk 


Arbejdsområder

 • Dagligt ansvar for og ledelse af Koordineringsenheden, der varetager planlægning og koordinering af psykiatriens udflytning til de nye sygehuse i Skejby og Gødstrup samt koordinerende funktion i forhold til anlægsopgaver i Psykiatri og Social

Jens Grauballe, specialkonsulent

Afsnit: Psykiatriens Økonomi- og Planlægning

Afsnit: Anlæg

Tlf: 2012 7208

Mail: jegrau@rm.dk

 

Arbejdsområder

 • Anlægsområdet – overblik
 • Sekretær på anlægsmøder
 • Byggeri Gødstrup BUM, styregruppe, DTØ, mm.
 • Sekretær for det midlertidige underudvalg for sammenflytning Gødstrup
 • Flytteproces Gødstrup
 • Masterplan (overblik) Skejby
 • Økonomioverblik Skejby
 • Flyttekoordinator BUC og afd. R
 • Fremtidige it-bestykning Skejby
 • Risikolog/risikostyring

Julie Bach Jensen, AC-fuldmægtig 

Afdeling: Psykiatriens Økonomi- og Planlægning

Afsnit: Anlæg

Mail: juljee@rm.dk 


Arbejdsområder

 • Beskrivelse følger

Peter Løvbjerg Christensen, AC-fuldmægtig

Afdeling: Psykiatriens Økonomi- og Planlægning

Afsnit: Anlæg

Tlf: 2463 5172

Mail: petchr@rm.dk


Arbejdsområder:

 • Koordinator for kontakten til projektafdelingen vedr. Nyt Psykiatrisk Center DNU
 • Koordinering af brugergruppearbejdet i Nyt Psykiatrisk Center DNU
 • Koordinerende funktion i forhold til anlægsopgaver i Psykiatri og Social

Søren Poulsen Sørensen, bygningskonstruktør


Afdeling: Psykiatriens Økonomi- og Planlægning

Afsnit: Anlæg

Tlf: 2068 1767

Mail: soeson@rm.dk

 

Arbejdsområder

 • Koordinerende funktion ift. anlægsopgaver i Psykiatri og Social
 • Planlægning og koordinering af psykiatriens udflytning til de nye sygehuse i Skejby og Gødstrup
 • Sikkerhedsvurderinger af fysiske rammer i regionspsykiatrierne

Torben Heiss Kristensen, konsulent

Afdeling: Psykiatriens Økonomi- og Planlægning

fsnit: Anlæg

Tlf: 2128 5521

Mail: torbkr@rm.dk

 
Arbejdsområder

 • Koordinator vedr. Psykiatrisk Center Skejby