Herunder finder du kontaktoplysningerne på vores personale sammen med en kort præsentation af deres arbejdsområder.

Er du borger?

Er du borger, skal du bruge sikker mail for at kontakte Psykiatri og Social.

Klik her for at sende din henvendelse til Psykiatri og Social (bemærk, at du skal bruge NemID).

Annette Bang Andersen, Psykiatriplanlægningschef

Afdeling Psykiatriplanlægning
Tlf 2144 0246
Mail ananer@rm.dk


Arbejdsområder

 • Leder af Psykiatriplanlægning

Birgitte Illum, Konsulent

Afdeling Psykiatriplanlægning
Afsnit Psykiatri og Social IT, Teknologicenter
Tlf 2183 5082
Mail birill@rm.dk 


Arbejdsområder

 • Telemedicin/telepsykiatri
 • Velfærdsteknologi
 • Ny teknologi
 • Innovation
 • Implementering af Remind

Dorthe Bach Nielsen, AC-planlægger

Afdeling Psykiatriplanlægning
Afsnit Psykiatri og Social IT
Tlf 2496 4958
Mail dobine@rm.dk


Arbejdsområder

 • Systemforvalter Sensum Bosted
 • Implementeringsansvarlig, kontorpakker på Socialområdet
 • Social IT

Elisabeth Flebbe, AC-fuldmægtig

Afdeling Psykiatriplanlægning 
Tlf 5150 3814
Mail bodflb@rm.dk 


Arbejdsområder

 • Registreringskonsulent for psykiatrien
 • Psykiatriens kontaktperson til Sundhedsdatastyrelsen
 • Lokaladministrator på SEB, SOR og SHAK
 • Superbruger på en række rapporter på BI-portalen
 • Sekretær for RK-netværket RM

Elisabeth Brix Westergaard, Udviklingskonsulent

Afdeling Psykiatriplanlægning
Tlf 2964 9118
Mail eliwes@rm.dk


Arbejdsområder

 • Tværsektorielt samarbejde mellem almenpraksis, regionspsykiatrien og kommunerne
 • Sundhedsaftaler
 • Mere effektive indlæggelsesforløb og stationær kapacitet
 • Udvikling af samarbejdet med kommunerne på akutområdet
 • Udviklingsprojekter, herunder satspuljer f.eks. brugerstyrede senge, collaborative care, mobilt psykoseteam, styrket samarbejde omkring borgere med samtidigt misbrug
 • Håndtering af misbrug i Psykiatri og Social
 • Sundhedsfremme og forebyggelse
 • Styrkelse af samarbejdet mellem somatikken og psykiatrien

Gitte Kobberøe, EPJ-konsulent

Afdeling Psykiatriplanlægning 
Afsnit Psykiatri og Social IT
Tlf 4023 6876 
Mail gitkob@rm.dk 


Arbejdsområder

 • Support og implementering af bla. Bookingmodul og ankomststandarder
 • Intelligente brevskabeloner
 • Digital post - doc2mail
 • Alm. support på funktionspostkassen

Gitte Skov, Chefkonsulent for logistik og produktion

Afdeling Psykiatriplanlægning 
Tlf 4023 6243 
Mail giskov@rm.dk 


Arbejdsområder

 • Projektleder for forberedelse til klinisk ibrugtagelse af Psykiatrisk Center Skejby
 • Kan rekvireres af afdelingsledelser og områdechefer for hjælp til optimering af arbejdsgange, mv. 
  • Lean (tavlemøder, arbejdsgangsanalyser, Kaizen Blitz Light, 5s)
  • Planlægning og gennemførsel af seminarer og temadage
  • Sparring til ledelse og medarbejdere - herunder 'benspænd'
  • Innovation

Hans Salling Petersen, chefkonsulent, leder af Koordineringsenheden

 

Afdeling Psykiatriplanlægning
Afsnit Koordineringsenheden
Tlf 2938 8342
Mail hanpet@rm.dk


Arbejdsområder

 • Dagligt ansvar for og ledelse af Koordineringsenheden, der varetager planlægning og koordinering af psykiatriens udflytning til de nye sygehuse i Skejby og Gødstrup samt koordinerende funktion i forhold til anlægsopgaver i Psykiatri og Social

Helle Katrine Knudsen, EPJ-konsulentAfdeling Psykiatriplanlægning 
Afsnit Psykiatri og Social IT
Tlf 2029 1536
Mail hellkn@rm.dk 


Arbejdsområder

 • Konsulent på Sundheds-it

Helle Sørensen, vicekontorchefAfdeling

Psykiatriplanlægning 

Tlf

2043 5680

Mail

hells1@rm.dk


Arbejdsområder

 • Daglig leder af Psykiatri og Social IT

Jan Bossow, EPJ-konsulent

Afdeling Psykiatriplanlægning 
Afsnit Psykiatr og Social IT
Tlf 2362 5411 
Mail jaboss@rm.dk 


Arbejdsområder

 • Implementering og drift af Klinisk Logistik
 • Support af Fælles Medicinkort
 • Medicinmodul og Rekvistion/svar

 

 

Jesper Winther Mogensen, specialkonsulent

Afdeling Psykiatriplanlægning
Tlf 4015 8941
Mail jemoge@rm.dk 


Arbejdsområder

 • Udredningsret og behandlingsgaranti - herunder patientplanlægning
 • Analytisk arbejde og rapporter
 • Diverse ad-hoc opgaver
 • Projektleder på diverse projekter

Jens Grauballe, specialkonsulent

Afdeling Psykiatriplanlægning
Afsnit Koordineringsenheden
Tlf 2012 7208
Mail jegrau@rm.dk

 

Arbejdsområder

 • Anlægsområdet – overblik
 • Sekretær på anlægsmøder
 • Byggeri Gødstrup BUM, styregruppe, DTØ, mm.
 • Sekretær for det midlertidige underudvalg for sammenflytning Gødstrup
 • Flytteproces Gødstrup
 • Masterplan (overblik) Skejby
 • Økonomioverblik Skejby
 • Flyttekoordinator BUC og afd. R
 • Fremtidige it-bestykning Skejby
 • Risikolog/risikostyring

Jonas Rindom Hemmingsen, AC-fuldmægtig 

Afdeling Psykiatriplanlægning
Tlf 2328 3025
Mail jonhem@rm.dk 


Arbejdsområder

 • Driftsmøder

Julie Bach Jensen, AC-fuldmægtig 

 

Afdeling Psykiatriplanlægning
Afsnit Koordineringsenheden
Tlf  
Mail juljee@rm.dk


Arbejdsområder

 • Beskrivelse følger

Kirsten Himmelstrup, sekretær

Afdeling Psykiatriplanlægning 
Tlf 5114 0962 
Mail kirhim@rm.dk 


Arbejdsområder

 • Sekretær for Annette Bang Andersen
 • Sekretær for Psykiatriplanlægning
 • Daglig belægningsoversigt
 • Dialogmøder med afdelinger i behandlingspsykiatrien
 • Økonomi og budget

Lee Uldahl Jensen, AC-fuldmægtig

Afdeling Psykiatriplanlægning 
Tlf 2463 5160 
Mail leeuje@rm.dk 


Arbejdsområder

 • Beskrivelse følger

Moana Hjarnø Nielsen, AC-fuldmægtig


Afdeling Psykiatriplanlægning 
Tlf 2426 3108 
Mail moanie@rm.dk


Arbejdsområder

 • Tværsektorielt samarbejde mellem almen praksis, regionspsykiatrien og kommunerne
 • Sundhedsaftale ift. børn og unge med psykisk sygdom
 • Fælles akutmodtagelser
 • Psykiatriens Hus i Silkeborg 

Olaf Kjelgaard, IT-medarbejder

Afdeling Psykiatriplanlægning
Afsnit Psykiatri og Social IT
Tlf 2485 3705
Mail olakje@rm.dk


Arbejdsområder

 • Bosted
 • Tilbudsportal
 • IT
 • BI

Pernille Feldt Jørgensen, EPJ-konsulent

Afdeling Psykiatriplanlægning 
Afsnit Psykiatri og Social IT
Tlf 2490 8927
Mail pernjr@rm.dk 


Arbejdsområder

 • Ansvarlig for Klinisk Proces
 • Ansvarlig for sider på PS Intra vedr. Psykiatriens SFI'er, m.fl.
 • Support af EPJ, FMK samt diverse fra funktionspostkassen
 • Undervisning ved særlige behov i klinikken
 • Repræsentant i diverse regionale arbejdsgrupper
 • Ind- og uddata i EPJ

Peter Løvbjerg Christensen, AC-fuldmægtig

Afdeling Psykiatriplanlægning
Afsnit Koordineringsenheden
Tlf 2463 5172
Mail petchr@rm.dk

 

 • Koordinator for kontakten til projektafdelingen vedr. Nyt Psykiatrisk Center DNU
 • Koordinering af brugegruppearbejdet i Nyt Psykiatrisk Center DNU
 • Koordinerende funktion i forhold til anlægsopgaver i Psykiatri og Social

Peter Skov Rasmussen, konsulent

Afdeling Psykiatriplanlægning
Afsnit Psykiatri og Social IT
Tlf 2324 0251
Mail pesras@rm.dk


Arbejdsområder

 • Systemforvalter for Sensum Bosted
 • Koordinator på systemmæssige udviklingsønsker og ændringsforslag
 • Undervisning i brug af systemfunktionaliteter
 • Mødefacilitator
 • Administrator på kommunikationsplatforme

Pia Sø, EPJ-konsulent

Afdeling Psykiatriplanlægning 
Afsnit Psykiatri og Social IT
Tlf 2961 4913
Mail pialauge@rm.dk 


Arbejdsområder

 • Konsulent på Sundheds-it

Rene Obbekjær, AC-fuldmægtig

Afdeling Psykiatriplanlægning 
Tlf 2947 4922
Mail renobb@rm.dk 


Arbejdsområder

 • Dataansvarlig vedr. aktivitetsdata og -rapporter samt nøgletals- og datadefinitioner
 • Validering og sikring af aktivitetsdata
 • Udvikling og implementering af nøgletal og Tableaurapporter på BI-portalen
 • Udvikling og etablering af datagrundlag på psykiatriens aktivitetsdataområde i SQL
 • Sikring og tilrettelæggelse af psykiatridata i datavarehus
 • Dataudtræk samt analyse og behandling af aktivitetsdata

Søren Poulsen Sørensen, bygningskonstruktør


 

Afdeling Psykiatriplanlægning
Afsnit Koordineringsenheden
Tlf 2068 1767
Mail soeson@rm.dk

 
Arbejdsområder

 • Koordinerende funktion ift. anlægsopgaver i Psykiatri og Social
 • Planlægning og koordinering af psykiatriens udflytning til de nye sygehuse i Skejby og Gødstrup
 • Sikkerhedsvurderinger af fysiske rammer i regionspsykiatrierne

Thomas Kure Jepsen , AC-fuldmægtig

Afdeling Psykiatriplanlægning 
Tlf 2466 3613 
Mail thojep@rm.dk 


Arbejdsområder

 • Dataopgaver
 • Psykiatriens Hus
 • Fælles akutmodtagelser
 • Tværsnitsundersøgelsen
 • Afstemning af kommunal medfinanciering
 • Sekretær og koordinator for det kriseterapeutiske beredskab

Torben Heiss Kristensen, konsulent

Afdeling Psykiatriplanlægning
Afsnit Koordineringsenheden
Tlf 2128 5521 
Mail torbkr@rm.dk

 
Arbejdsområder

 • Koordinator vedr. Psykiatrisk Center Skejby

Vivian Grauting, specialkonsulent

Afdeling Psykiatriplanlægning 
Tlf 3060 0931 
Mail vigrau@rm.dk


Arbejdsområder

 • Specialeplan for Psykiatri
 • Tværregionale samarbejdsaftaler
 • Tovholder og ressourceperson for driftsmøderne med afdelingsledelserne i Psykiatrien
 • Tovholder for satspuljeprojekterne
 • Regionspsykiatrien Vest
 • Ny Specialpsykiatrisk afdeling
 • Psykiatriplan - herunder årsplan for psykiatrien