Herunder finder du kontaktoplysningerne på vores personale sammen med en kort præsentation af deres arbejdsområder.

Annette Bang Andersen, Psykiatriplanlægningschef

Afdeling Psykiatriplanlægning
Tlf 2144 0246
Mail ananer@rm.dk


Arbejdsområder

 • Leder af Psykiatriplanlægning

Birgitte Illum, Konsulent

Afdeling Psykiatriplanlægning
Afsnit Psykiatri og Social IT, Teknologicenter
Tlf 2183 5082
Mail birill@rm.dk 


Arbejdsområder

 • Telemedicin/telepsykiatri
 • Velfærdsteknologi
 • Ny teknologi
 • Innovation
 • Implementering af Remind

Dan Ravn Larsen, AC-fuldmægtig (orlov)

Afdeling Psykiatriplanlægning 
Tlf. 2152 9594 
Mail danrla@rm.dk 


Arbejdsområder

 • Tovholder på pilotprojekt "Patientansvarlig læge" i psykiatrien
 • Analytisk arbejde og rapporter
 • Forskning
 • Driftsmøder med afdelingsledelserne i psykiatrien
 • Pakkeforløb i psykiatrien
 • PCV
 • Psykiatriens IT-råd
 • Tovholder for møder mellem hospitalsledelserne og psykiatri- og socialledelsen
 • Diverse ad-hoc opgaver
Dorthe Bach Nielsen, AC-planlægger

Afdeling Psykiatriplanlægning
Afsnit Psykiatri og Social IT
Tlf 2496 4958
Mail dobine@rm.dk


Arbejdsområder

 • Systemforvalter Sensum Bosted
 • Implementeringsansvarlig, kontorpakker på Socialområdet
 • Social IT

Elisabeth Flebbe, AC-fuldmægtig

Afdeling Psykiatriplanlægning 
Tlf 5150 3814
Mail bodflb@rm.dk 


Arbejdsområder

 • Registreringskonsulent for psykiatrien
 • Psykiatriens kontaktperson til Sundhedsdatastyrelsen
 • Lokaladministrator på SEB, SOR og SHAK
 • Superbruger på en række rapporter på BI-portalen
 • Sekretær for RK-netværket RM

Elisabeth Brix Westergaard, Udviklingskonsulent

Afdeling Psykiatriplanlægning
Tlf 2964 9118
Mail eliwes@rm.dk


Arbejdsområder

 • Tværsektorielt samarbejde mellem almenpraksis, regionspsykiatrien og kommunerne
 • Sundhedsaftaler
 • Mere effektive indlæggelsesforløb og stationær kapacitet
 • Udvikling af samarbejdet med kommunerne på akutområdet
 • Udviklingsprojekter, herunder satspuljer f.eks. brugerstyrede senge, collaborative care, mobilt psykoseteam, styrket samarbejde omkring borgere med samtidigt misbrug
 • Håndtering af misbrug i Psykiatri og Social
 • Sundhedsfremme og forebyggelse
 • Styrkelse af samarbejdet mellem somatikken og psykiatrien

Gitte Kobberøe, EPJ-konsulent

Afdeling Psykiatriplanlægning 
Afsnit Psykiatri og Social IT
Tlf 4023 6876 
Mail gitkob@rm.dk 


Arbejdsområder

 • Support og implementering af bla. Bookingmodul og ankomststandarder
 • Intelligente brevskabeloner
 • Digital post - doc2mail
 • Alm. support på funktionspostkassen

Gitte Skov, Chefkonsulent for logistik og produktion

Afdeling Psykiatriplanlægning 
Tlf 4023 6243 
Mail giskov@rm.dk 


Arbejdsområder

 • Projektleder for forberedelse til klinisk ibrugtagelse af Psykiatrisk Center Skejby
 • Kan rekvireres af afdelingsledelser og områdechefer for hjælp til optimering af arbejdsgange, mv. 
  • Lean (tavlemøder, arbejdsgangsanalyser, Kaizen Blitz Light, 5s)
  • Planlægning og gennemførsel af seminarer og temadage
  • Sparring til ledelse og medarbejdere - herunder 'benspænd'
  • Innovation

Hans Salling Petersen, chefkonsulent, leder af Koordineringsenheden

 

Afdeling Psykiatriplanlægning
Afsnit Koordineringsenheden
Tlf 2938 8342
Mail hanpet@rm.dk


Arbejdsområder

 • Dagligt ansvar for og ledelse af Koordineringsenheden, der varetager planlægning og koordinering af psykiatriens udflytning til de nye sygehuse i Skejby og Gødstrup samt koordinerende funktion i forhold til anlægsopgaver i Psykiatri og Social

Helle Katrine Knudsen, EPJ-konsulentAfdeling Psykiatriplanlægning 
Afsnit Psykiatri og Social IT
Tlf 2029 1536
Mail hellkn@rm.dk 


Arbejdsområder

 • Konsulent på Sundheds-it

Helle Sørensen, vicekontorchefAfdeling

Psykiatriplanlægning 

Tlf

2043 5680

Mail

hells1@rm.dk


Arbejdsområder

 • Daglig leder af Psykiatri og Social IT

Jakob Hald, konsulent

 
Afdeling Psykiatriplanlægning
Afsnit Psykiatri og Social IT, Teknologicenter
Tlf 5150 3791
Mail  jakohl@rm.dk


Arbejdsområder

 • Telemedicin/telepsykiatri
 • Velfærdsteknologi
 • Ny teknologi
 • Innovation
 • Projektleder på 'Borgerens Plan' 
 • Videomøder/videokonference

Jan Bossow, EPJ-konsulent

Afdeling Psykiatriplanlægning 
Afsnit Psykiatr og Social IT
Tlf 2362 5411 
Mail jaboss@rm.dk 


Arbejdsområder

 • Implementering og drift af Klinisk Logistik
 • Support af Fælles Medicinkort
 • Medicinmodul og Rekvistion/svar

 

 

Jesper Winther Mogensen, specialkonsulent

Afdeling Psykiatriplanlægning
Tlf 4015 8941
Mail jemoge@rm.dk 


Arbejdsområder

 • Udredningsret og behandlingsgaranti - herunder patientplanlægning
 • Analytisk arbejde og rapporter
 • Diverse ad-hoc opgaver
 • Projektleder på diverse projekter

Jens Grauballe, specialkonsulent

Afdeling Psykiatriplanlægning
Afsnit Koordineringsenheden
Tlf 2012 7208
Mail jegrau@rm.dk

 

Arbejdsområder

 • Anlægsområdet – overblik
 • Sekretær på anlægsmøder
 • Byggeri Gødstrup BUM, styregruppe, DTØ, mm.
 • Sekretær for det midlertidige underudvalg for sammenflytning Gødstrup
 • Flytteproces Gødstrup
 • Masterplan (overblik) Skejby
 • Økonomioverblik Skejby
 • Flyttekoordinator BUC og afd. R
 • Fremtidige it-bestykning Skejby
 • Risikolog/risikostyring

Jonas Rindom Hemmingsen, AC-fuldmægtig (barselsvikar)

Afdeling Psykiatriplanlægning
Tlf 2328 3025
Mail jonhem@rm.dk 


Arbejdsområder

 • Driftsmøder

Julie Bach Jensen, AC-fuldmægtig 

 

Afdeling Psykiatriplanlægning
Afsnit Koordineringsenheden
Tlf  
Mail juljee@rm.dk


Arbejdsområder

 • Beskrivelse følger

Kirsten Himmelstrup, sekretær

Afdeling Psykiatriplanlægning 
Tlf 5114 0962 
Mail kirhim@rm.dk 


Arbejdsområder

 • Sekretær for Annette Bang Andersen
 • Sekretær for Psykiatriplanlægning
 • Daglig belægningsoversigt
 • Dialogmøder med afdelinger i behandlingspsykiatrien
 • Økonomi og budget

Lee Uldahl Jensen, AC-fuldmægtig

Afdeling Psykiatriplanlægning 
Tlf 2463 5160 
Mail leeuje@rm.dk 


Arbejdsområder

 • Beskrivelse følger

Moana Hjarnø Nielsen, AC-fuldmægtig


Afdeling Psykiatriplanlægning 
Tlf 2426 3108 
Mail moanie@rm.dk


Arbejdsområder

 • Tværsektorielt samarbejde mellem almen praksis, regionspsykiatrien og kommunerne
 • Sundhedsaftale ift. børn og unge med psykisk sygdom
 • Fælles akutmodtagelser
 • Psykiatriens Hus i Silkeborg 
Olaf Kjelgaard, IT-medarbejder

Afdeling Psykiatriplanlægning
Afsnit Psykiatri og Social IT
Tlf 2485 3705
Mail olakje@rm.dk


Arbejdsområder

 • Bosted
 • Tilbudsportal
 • IT
 • BI

Pernille Feldt Jørgensen, EPJ-konsulent

Afdeling Psykiatriplanlægning 
Afsnit Psykiatri og Social IT
Tlf 2490 8927
Mail pernjr@rm.dk 


Arbejdsområder

 • Ansvarlig for Klinisk Proces
 • Ansvarlig for sider på PS Intra vedr. Psykiatriens SFI'er, m.fl.
 • Support af EPJ, FMK samt diverse fra funktionspostkassen
 • Undervisning ved særlige behov i klinikken
 • Repræsentant i diverse regionale arbejdsgrupper
 • Ind- og uddata i EPJ

Peter Løvbjerg Christensen, AC-fuldmægtig

Afdeling Psykiatriplanlægning
Afsnit Koordineringsenheden
Tlf 2463 5172
Mail petchr@rm.dk

 

 • Koordinator for kontakten til projektafdelingen vedr. Nyt Psykiatrisk Center DNU
 • Koordinering af brugegruppearbejdet i Nyt Psykiatrisk Center DNU
 • Koordinerende funktion i forhold til anlægsopgaver i Psykiatri og Social
Peter Skov Rasmussen, konsulent

Afdeling Psykiatriplanlægning
Afsnit Psykiatri og Social IT
Tlf 2324 0251
Mail pesras@rm.dk


Arbejdsområder

 • Systemforvalter for Sensum Bosted
 • Koordinator på systemmæssige udviklingsønsker og ændringsforslag
 • Undervisning i brug af systemfunktionaliteter
 • Mødefacilitator
 • Administrator på kommunikationsplatforme

Pia Sø, EPJ-konsulent

Afdeling Psykiatriplanlægning 
Afsnit Psykiatri og Social IT
Tlf 2961 4913
Mail pialauge@rm.dk 


Arbejdsområder

 • Konsulent på Sundheds-it

Rene Obbekjær, AC-fuldmægtig

Afdeling Psykiatriplanlægning 
Tlf 2947 4922
Mail renobb@rm.dk 


Arbejdsområder

 • Dataansvarlig vedr. aktivitetsdata og -rapporter samt nøgletals- og datadefinitioner
 • Validering og sikring af aktivitetsdata
 • Udvikling og implementering af nøgletal og Tableaurapporter på BI-portalen
 • Udvikling og etablering af datagrundlag på psykiatriens aktivitetsdataområde i SQL
 • Sikring og tilrettelæggelse af psykiatridata i datavarehus
 • Dataudtræk samt analyse og behandling af aktivitetsdata

Søren Poulsen Sørensen, bygningskonstruktør


 

Afdeling Psykiatriplanlægning
Afsnit Koordineringsenheden
Tlf 2068 1767
Mail soeson@rm.dk

 
Arbejdsområder

 • Koordinerende funktion ift. anlægsopgaver i Psykiatri og Social
 • Planlægning og koordinering af psykiatriens udflytning til de nye sygehuse i Skejby og Gødstrup
 • Sikkerhedsvurderinger af fysiske rammer i regionspsykiatrierne

Thomas Kure Jepsen , AC-fuldmægtig

Afdeling Psykiatriplanlægning 
Tlf 2466 3613 
Mail thojep@rm.dk 


Arbejdsområder

 • Dataopgaver
 • Psykiatriens Hus
 • Fælles akutmodtagelser
 • Tværsnitsundersøgelsen
 • Afstemning af kommunal medfinanciering
 • Sekretær og koordinator for det kriseterapeutiske beredskab

Torben Heiss Kristensen, konsulent

Afdeling Psykiatriplanlægning
Afsnit Koordineringsenheden
Tlf 2128 5521 
Mail torbkr@rm.dk

 
Arbejdsområder

 • Koordinator vedr. Psykiatrisk Center Skejby

Vivian Grauting, specialkonsulent

Afdeling Psykiatriplanlægning 
Tlf 3060 0931 
Mail vigrau@rm.dk


Arbejdsområder

 • Specialeplan for Psykiatri
 • Tværregionale samarbejdsaftaler
 • Tovholder og ressourceperson for driftsmøderne med afdelingsledelserne i Psykiatrien
 • Tovholder for satspuljeprojekterne
 • Regionspsykiatrien Vest
 • Ny Specialpsykiatrisk afdeling
 • Psykiatriplan - herunder årsplan for psykiatrien