På regionsrådsmødet den 31. maj blev Psykiatriplan 2017 godkendt.

Den nye psykiatriplan for Region Midtjylland udstikker retningen for udviklingen af psykiatrien i de kommende år.

Med visionen om 'bedre behandling og længere liv til flere med psykisk sygdom – på patientens præmisser' fokuserer psykiatriplanen blandt andet på at mindske uligheden i sundhed samt at inddrage patienterne i behandlingen. Derudover fokuserer psykiatriplanen på vigtigheden af, at der er et tæt samarbejde mellem regionen, praksissektoren og kommunerne.

Psykiatriplan 2013-2016
Regionsrådet godkendte den 20. marts 2013 Psykiatriplan 2013-2016 - Strategier for udviklingen i Region Midtjyllands psykiatri 2013-2016.

Kontakt

For spørgsmål vedrørende psykiatriplanen:

Sundhedsplanlægning
Mail: sunspl@rm.dk