Som én af de største enkeltstående leverandører på det højt specialiserede socialområde i Danmark stræber Region Midtjylland efter at være garant for, at der er fagligt kvalificerede tilbud til borgere med komplekse handicaps og særlige behov.

Derfor Social Strategi

Region Midtjylland har i 2013 med udgangspunkt i visionen for det regionale socialområde: "Nødvendig viden - målrettet indsats - bedre liv - til flere" - udarbejdet Social Strategi, der handler om udviklingen af det regionale, specialiserede socialområde i Region Midtjylland.

Social Strategi kan downloades her

 

Særkt afsæt for det videre arbejde

Strategien har været i høring inden den blev godkendt af regionsrådet. Her på siderne kan du læse, hvem der var høringsparter og hvilke høringssvar, der blev afgivet.

Den gennemførte høring har vist, at Social Strategi bakkes op af vores samarbejdspartnere, og at der fra alle sider er stor interesse for at samarbejde om strategiens implementering. Det er et stærkt afsæt for det videre arbejde. 

 

Delstrategi for forskning og udvikling på socialområdet 

Social Strategi har temasat forskning og udvikling som et centralt udviklingsområde.

Med Socialområdets strategi for forskning og udvikling fra 2014 fastlægges for første gang en samlet ramme for arbejdet med forskning og udvikling i Region Midtjyllands specialområder.

Socialområdets Strategi for Forskning og Udvikling kan downloades her
 

Kontakt

For spørgsmål om Social Strategi:

Socialplanlægning
Mail: socplan@ps.rm.dk