Et it-værktøj til patienter/borgere og medarbejdere i Region Midtjylland
Remind er Region Midtjyllands behandlingsstøtteværktøj til patienter og borgere i Psykiatri og Social. 

I Remind kan man have videomøder med sin behandler/bostøtte.

Man kan også få en app, der kan give advarsler for ting man skal huske, samt indeholde et katalog af øvelser, der er tilpasset ens eget behov. Læs mere her. 

Du skal oprettes i Remind for at kunne anvende det, så tal med din behandler eller kontaktperson om muligheden. 

Kontakt

Helle Sørensen
Vicekontorchef
hells1@rm.dk
Tlf: 20435680

Birgitte Illum
Konsulent
Mail: birill@rm.dk
Tlf: 2183 5082

Jakob Hald
Konsulent
Mail: jakohl@rm.dk
Tlf: 5150 3791