• 24-11-2016

    Læs nyhedsbrevet EU-fokus nr. 47 fra Region Midtjyllands og de 19 kommuners fælles EU-kontor i Bruxelles.

  • 23-11-2016

    Der er især fokus på den pædagogiske kerneydelse, når Region Midtjylland denne gang fordeler knap 14 mio. kr. fra sin udviklingspulje til uddannelse. Herunder til virtual reality i de naturvidenskabelige fag på gymnasierne og simulation på sosu-skolerne.