I Vækst- og udviklingsstrategien for 2015-2025 vægtes bæredygtig omstilling. Bæredygtig omstilling handler om at indrette morgendagens samfund, så vi kan leve det gode liv med økonomisk og social tryghed uden at miljø og ressourcer lider overlast. Vi ønsker at producere og forbruge mere, men samtidigt mindske presset på miljøet og vores fælles ressourcer, som fødevarer, energi, ressourcer og vand.

 Ressourcerne er knappe og mulighederne for at bevare, genanvende og få højere værdi ud af materialerne er store. Byer vokser og skal udvikles så de er regenerative og skaber ramme om det gode liv. Region Midtjylland vil være en attraktiv og bæredygtig vækstregion. I 2025 er det målet at mindst 70% af det affald, der produceres i regionen, skal genanvendes.

Vækstforum og regionsråd har igangsat proaktive indsatser indenfor velfærd,  klimatilpasning, grundvand, cirkulær økonomi og bioøkonomi. Vi vil gøre morgendagens samfundsmæssige udfordringer til morgendagens forretningsområder. 

Læs mere om projekterne:

Den regionale innovationsstrategi

Den regionale innovationsstrategi består af en vision og af retningsgivende principper. Strategien anvendes både i forhold til eksisterende projekter, og parallelt arbejdes der på at generere nye projekter, der gør morgendagens udfordringer til nye forretningsområder. 

Læs mere om den regionale innovationsstrategi.

Byinnovation – forprojekt under Vækstforum

”Byinnovation” ligger i forlængelse af regionens indsatser på Smart City, Cirkulær Økonomi og Velfærdsområdet, og er også kobles sammen med regionale indsatser inden for kreativitet og bæredygtighed.

Læs mere om "Byinnovation"

Vand: fra udfordring til vækst

Projektet var en strategisk satsning på markeds- og efterspørgselsdrevet innovation, der skal øge virksomhedernes globale konkurrencedygtighed ved at styrke deres muligheder for at udvikle og producere løsninger på de samfundsmæssige udfordringer på vandområdet.

Projektet førte blandt andet til etableringen af Danish Water Technology House i Singapore www.dwth.dk

Læs mere om Vand: fra udfordring til vækst

Districts of Creativity

Districts of Creativity er et globalt netværk bestående af 12 kreative og innovative regioner. 

Netværket har til formål at skabe et forum for samarbejde og ideudveksling om kreativitet og innovation.. 

Region Midtjyllands optagelse i netværket skaber en genvej til internationalt samarbejde for både  virksomheder og videns- og uddannelsesinstitutioner samt på politisk og administrativt plan

Læs mere om Districts of Creativity.

More Creative

More Creative er et ambitiøst, strategisk initiativ, som er dedikeret til at skabe vækst og arbejdspladser gennem udvikling af de kreative erhverv til fordel for Region Midtjylland.

More Creative er anført af Region Midtjylland i samarbejde med Aarhus 2017 med det formål at gøre Danmark til en global spiller i den kreative økonomi. Det er vores holdning, at den kreative økonomi er fremtidens økonomi, fordi de kreative erhverv besidder løsningerne til morgendagens udfordringer.

Læs mere om More Creative

Shareplay (Cross Media)

Region Midtjylland og Region Nordjylland har i samarbejde med en række kommuner igangsat et tværregionalt samarbejde med henblik på øget samarbejde og videreudvikling af lokale erhvervsmæssige fyrtårne i de to regioner. 

Hovedformålet med erhvervssatsningen Shareplay (Cross Media) er at skabe innovationsbaseret vækst, baseret på gennembrud i udviklingen af produkter, processer og ydelser i grænseområderne mellem medier, it og formidlingsformer.

Læs mere om Shareplay

Vidensamarbejde

Formålet med projekt Vidensamarbejde er at øge samspillet mellem viden- og uddannelses­institutioner på den ene side og virksomheder på den anden og dermed styrke innovationen i regionens virksomheder og forbedre deres konkurrenceevne.

Læs mere om Vidensamarbejdet.