Cirkulær Økonomi adresserer overordnet ressource- knapheden ved at søge at lukke materialekredsløbene på det teknologiske – og biologiske område og skabe nye forretningsmuligheder.

Cirkulær Økonomi udfordrer forretningsmodeller, kræver nye måder at organisere samarbejder på og giver grobund for innovation og helhedsorienteret tænkning.

I Region Midtjylland har vi indsatser på en lang række områder, der retter sig mod at virksomhederne og systemerne omkring samme. 

 (højreklik på billedet og vælg Åbn billede på ny fane for at se billedet i et større format).

Læs om: