Energiregnskaber

Region Midtjylland og kommunerne har fået opdateret energiregnskaberne med nye tal.

Andelen af vedvarende energi for regionen samlet er nu på 36 %. Andelen af vedvarende energi i de 19 kommuner varierer fra 20 til 80 %. Fortsætter vi i samme takt som hidtil, når vi det regionale mål om 50 % vedvarende energi i 2025.

Nye Energiregnskaber 

Borgmesterpagten

Region Midtjylland blev den 9. februar 2017 godkendt som ”Covenant Regional Coordinator” for Borgmesterpagten. 

'midt.energistrategi'

'midt.energistrategi' - strategisk energiplanlægning på tværs af kommuner og aktører i Region Midtjylland er et fælles projekt, hvor 19 kommuner, en række energiselskaber/-aktører samt Region Midtjylland samarbejder om strategisk energiplanlægning i 2014-15.

Energidebatten II

Den 5. oktober 2015 deltog 160 personer i et politisk debatmøde om det videre arbejde med omstilling til mere vedvarende energi i Region Midtjylland. Vi fortsætter samarbejdet mellem region, kommuner og energiaktører om handlinger som implementerer energistrategien.

Se materiale fra dagen.  


Foto: ”Energidebatten II” den 5. oktober 2015 i Silkeborg.

 

Slutrapport for 'midt.energistrategi'

Ipaper

PDF-fil til print

Slutrapporten for 'midt.energistrategi' er udarbejdet af fagpersoner i partnerskabet. Læs anbefalinger til strategier for mere vedvarende energi i Region Midtjylland, effekt på lokal omsætning og jobs mv. Sidst i rapporten har hver af de 19 kommuner og regionen udarbejdet et opslag som beskriver mål og handlinger vedtaget i egen kommune og regionen.

God læselyst!