Vi skal være en region med kompetencer i verdensklasse, og det bliver i stigende grad vigtigt at kunne tiltrække ny viden og nye kompetencer for at fastholde og sikre fortsat udvikling. Derfor skal vi arbejde for at være en attraktiv region, som er en eftertragtet samarbejdspartner i stærke internationale netværk.  

For at sikre regionen bedst mulig viden om og indflydelse på den europæiske dagsorden er det en fordel at være engageret i organisationer med mulighed for indflydelse. Regionen er medlem af Konferencen for Perifere Maritime Regioner (CPMR), Nordsøkommissionen, ENCORE og NECSTouR. Desuden er vi involveret i arbejdet i Europe2020 Monitoring Platform.

Koncernstrategi for internationalisering
Handlingsplan for Regional Udviklings internationale arbejde

Koncernstrategien om internationalisering på engelsk
Corporate Internationalisation Strategy

Enterprise Europe Network

EUROPE2020 Monitoring Platform

Konferencen for Perifere Maritime Regioner (CPMR)

NECSTouR - The Network of European Regions for Competitive and Sustainable Tourism