EU yder støtte til mange forskellige projekter. I EU er over 1/3-del af budgettet sat af til det, der bliver kaldt strukturfonde. Strukturfonde er et vigtigt værktøj for Region Midtjylland til at arbejde med de udfordringer, der opstår i forbindelse med globalisering.

Strukturfondsmidlerne udmøntes fra to sider:

På det nationale plan i form af EU's Regional- og Socialfond

På det transnationale plan i form af Interreg programmer

Øvrige støtteordninger

Udover strukturfondsmidlerne findes der en række andre støtteordninger, der kan anvendes af projekter i Region Midtjylland. Du kan bl.a. finde information om de andre støtteordninger på hjemmesiden for det danske EU-kontor i Bruxelles.

Herunder finder du omtale af projektet "Genvej til Europa", som er et eksempel på en regional indsats med henblik på at hjælpe kulturprojekter med at finde vej til relevante samarbejdspartnere og støtteprogrammer i EU.

Genvej til Europa - Central Denmark Culture