Udsnit af JAR kort Midtjylland

Figur 1 - klik på JAR-kort  og få info om din grund er ren 

Nyhed.

Prøv vores nye mobile løsning, når du er på farten.

Find den på japp.rm.dk

JAR (Jordforureningslovens Areal Register)
Som boligejer – eller kommende boligejer – er det vigtigt at vide, om din grund er forurenet eller ej - og at kende karakteren af forureningen. I de fleste tilfælde udgør forureningen ingen risiko for beboerne.

I nogle tilfælde kan en grund dog være så forurenet, at den udgør en sundhedsfare og derfor skal renses op. Forureningen kan stamme fra mange kilder, og vi går derfor ind og vurderer hver enkelt sag.


Vejledning til JAR-kort

 • Klik ind på JAR-kortet, åbner nyt vindue

 • Zoom ind på en given matrikel eller brug søgefeltet i øverste venstre hjørne til fx at søge adressen

  Matrikel markering paa JAR kort

 • Når du har fundet din matrikel, markér den med ét klik, så den bliver blå. Derefter klikker du på knappen "Vis valgte matrikler" (nederst til højre)

 • På siden, der kommer op, tryk på "Hent". Forureningsattesten hentes nu i pdf format.

 

 • NYHED. Nu kan man via temavælgeren i venstre side, skifte baggrundskort samt vælge at se alle ejendomme i vores database.

 

 • NYHED. På japp.rm.dk kan man nu på sin mobiltelefon se data fra databasen. Både via kort og via adressesøgning.

Bruger du Internet Explorer browser, kræves min. version 9.

Driftsstatus
Normal drift

 


Din søgning kan give et af fem resultater

 1. Kortlagt som forurenet
  (Vidensniveau 2 - V2 kortlagt). Vi har undersøgt grunden og konstateret, at den er forurenet

 2. Kortlagt som muligt forurenet
  (Vidensniveau 1 - V1 kortlagt). Der er en mistanke om forurening, men grunden er endnu ikke blevet undersøgt og forureningen derfor ikke konstateret

 3. Dataindsamling i gang
  (Lokaliseret). Vi indsamler historiske oplysninger om grunden for at vurdere, om tidligere aktiviteter kan have resulteret i forurening

 4. Vurderet til ikke at være forurenet
  (Udgået). Betyder, at en grund tidligere har været V1- eller V2-kortlagt, men at mistanken enten er afkræftet eller forureningen fjernet

 5. Ingen oplysninger om jordforurening
  Grunden er ikke opført i JAR-registret


For virksomheder

Som virksomhedsejer er det også vigtigt at vide, om virksomhedsgrunden er forurenet. Da virksomheder er underlagt særlige miljøkrav og regler, som kommunerne administrerer, er regionens rolle i forhold til virksomheder at undersøge grunden for forurening og efterfølgende kortlægge grunden i JAR-registret (Jordforureningslovens Areal Register).

Vi vejleder i forbindelse med en eventuel fjernelse af forureningen.

På undersiderne i menuen til venstre kan du som boligejer eller virksomhedsejer få mere information om, hvilke muligheder, der findes, og hvad man kan foretage sig.


Yderligere oplysninger

Ønsker du mere information om ejendommen, kan du skrive en mail til Jordforurening på: jordforurening@ru.rm.dk eller kontakte os på tlf. 7841 1999.

John Ryan Pedersen

Vicekontorchef

E: john.ryan@ru.rm.dk

T: 7841 1892
M: 4030 3357 

Jordforurening - videregående undersøgelser og afværge (grundvand), kommunikation, JAR - Jordforureningslovens ArealRegister
Gruppekoordinator for IT-Data, Danmarks Miljøportal 

Arbejdssted: Viborg