Gravko skovler jord i lastbilens lad

Hvis en erhvervsgrund er enten V1-kortlagt eller V2-kortlagt (muligt forurenet eller konstateret forurenet), gælder der nogle restriktioner i forhold til anvendelsen af arealet.

V1

Hvis der er en mistanke om, at grunden er forurenet, kan man som virksomhedsejer få udført en frivillig undersøgelse for at få spørgsmålet afklaret.

Som virksomhedsejer skal man kontakte regionen, hvis man:

  • Vil have udført en frivillig undersøgelse af erhvervsgrunden for at få afklaret, om grunden er forurenet eller ej. En frivillig undersøgelse koster typisk 25.000 – 50.000 kr.

Overordnet kan man sige, at man skal kontakte kommunen, hvis man:

  • Skal bygge eller udføre andre anlægsarbejder
  • Vil ændre arealanvendelsen til bolig, børneinstitution eller offentlig legeplads
  • Vil flytte jord fra det kortlagte areal typisk i forbindelse med en oprensning af kortlagt forurening

V2

Hvis der er konstateret forurening på virksomhedsgrunden, men denne forurening vurderes ufarlig for grundvandet, så foretager regionen sig ikke yderligere. Kommunen kan evt. udstede et påbud om at undersøge forureningen og iværksætte efterfølgende afværgeforanstaltninger, hvis det er helt sikkert, at forureningen stammer fra den nuværende virksomhed på grunden.

Stammer forureningen derimod fra en tidligere virksomhed på grunden, hvor man ikke kan finde frem til forureneren, så skal regionen betale for en nærmere undersøgelse og eventuelle tiltag til at begrænse eller fjerne forureningen.

Det kalder vi offentlig indsats.

Søg efter en rådgivende ingeniør i dit område
(FRI - Foreningen af Rådgivende Ingeniører)