Medarbejder tager jordprøver ved Høfde 42

Når vi taler om forurening, så tænker vi som oftest på fortidens synder – vi vidste ikke bedre dengang. Industrialiseringen førte til velstand, men har også efterladt os med en del oprensning.

Jord- og grundvandsforureninger stammer typisk fra virksomheder, som gennem tiden har brugt mange forskellige typer kemikalier. Den måde, man dengang håndterede kemikalierne på, er årsagen til, at der mange steder i Danmark findes forurening i jorden og i grundvandet.

I jordforureningsgruppen gør vi noget ved det; vi kortlægger, undersøger og oprenser evt. de forurenede grunde i Region Midtjylland.

På disse sider får du mere viden om arbejdsgangene og overblik over de forskellige typer forurening, man kan komme ud for som grundejer eller virksomhedsejer.

Jordforureningsfilm: generel information om regionens arbejde med jordforurening (8:42min.). 

Vi stiller vores ekspertise og viden til din rådighed - kontakt os venligst.

Se flere film om jordforurening, og få et overblik over, hvad regionen arbejder med indenfor jordforurening.