Filternedsætning

Sikkerhedshåndbog til feltarbejde

Vigtig håndbog at have med på feltarbejde, fordi der er gode beskrivelser omkring din egen og andres sikkerhed.

Hent Sikkerhedshåndbog for feltarbejdet i Region Midtjylland (pdf)


Råd til beboere på let forurenede arealer

Jorden er i de fleste ældre byområder lettere forurenet med fx trafikos og sod fra gamle skorstene. Disse områder er i reglen omfattet af kommunernes områdeklassificering. Tungmetaller og tjærestoffer er de mest almindelige former for forurening.

Du kan selv gøre noget for at undgå påvirkningerne fra forureningen i jorden, og følger du nogle simple råd, er der ingen risiko ved ophold og færden på din ejendom.

Hent pjecen om Gode råd til beboere på lettere forurenede arealer (pdf)


Nuancering af kortlægning

Nuancering kan sammenlignes med den tilstandsrapport for huset, som skal udarbejdes ved køb og salg. Nuanceringen af kortlægningen hjælper dem, der står for køb, salg eller belåning af en forurenet boligejendom med bedre at forstå betydningen af den kortlagte forurening på grunden.

Boliggrunde, som V2-kortlægges, placeres i én af de tre kategorier F0, F1 og F2:

  • F0: Forureningen udgør ingen risiko ved ejendommens aktuelle anvendelse som bolig.

  • F1: Forureningen udgør ingen risiko ved ejendommens aktuelle anvendelse til boligformål, hvis simpel rådgivning om ejendommens anvendelse efterleves.

  • F2: Forureningen udgør eller kan udgøre en risiko ved ejendommens aktuelle anvendelse til bolig, eller der foreligger ikke viden nok til at nuancere kortlægningen.

Blev din boliggrund kortlagt som forurenet, før nuanceringen blev en del af Jordforureningsloven (1. jan. 2007), så kontakt os, hvis du ønsker en nuancering.

Hent vejledningen fra Miljøstyrelsen 2007 om Nuancering af kortlægning (pdf)

Videncenter for "Miljø og Ressourcer" (VMR) i København har i samarbejde med regionerne lavet en pjece om, hvad en forurening betyder for dig som boligejere.  

Hent pjecen Nuancering - Hvad betyder forureningen (pdf)
 

Jordforurening på boliggrund
Er din boliggrund forurenet er det godt at vide, hvad det betyder for dig. Der er flere ting, der gør sig gældende. Derfor har vi sammen med de 4 andre regioner lavet en pjece, der giver svar på mange efterspurgte spørgsmål. 

Hent pjecen Er din boliggrund forurenet (pdf)

Jordforurening på erhvervsgrund
Er din erhvervsgrund forurenet er det godt at vide, hvad det betyder for dig og for din virksomhed. Sammen med de 4 andre regioner har vi lavet en pjece, der gennemgår mange af de almindelige spørgsmål.

Hent pjecen Er erhvervsgrunden forurenet? (pdf)

Værditabsordning

Læs om Værditabsordning (intern link).

Indeklima i bolig på forurenede grunde

På forurenede grunde kan indeklimaet i boliger blive påvirket af jordforureningen. Vi har sammen med de 4 andre regioner og VMR lavet en pjece, som informerer om problemet. 

Hent pjecen om Indeklima i boliger på forurenede grunde (pdf)


Indberetninger til Miljøstyrelsen

Hvert år udarbejder regionen en indberetning til Miljøstyrelsen.
Indberetningerne beskriver regionens arbejde for året, der gik, og for hvilke tiltag regionen søsætter for det kommende år. Indberetninger er i pdf format.

2015 Jordforurening
2014 Jordforurening
 

2013 Jordforurening
2012 Jordforurening
2011 Jordforurening
2010 Jordforurening
2009 Jordforurening
2008 Jordforurening
2007 Jordforurening


Analyse af behov for drikkevand i det enogtyvende århundrede

Behov for drikkevand i region Midtjylland - Resumé (pdf)

Behov for drikkevand i region Midtjylland (pdf)


Brugerundersøgelser

Kommunikationsanalyse:
Brugerundersøgelse af skriftlig breve/kommunikation, 2008 (pdf)

Samarbejdsanalyse 2011- Resumé:
Samarbejdet mellem kommunerne og Region Midtjylland, Jordforurening 2011 (pdf)

Samarbejdsanalyse 2011:
Samarbejdet mellem kommunerne og Region Midtjylland, Jordforurening (pdf)

Procesevaluering 2012:
Procesevaluering af den systematiske kortlægning af muligt forurenede grunde i Region Midtjylland, Jordforurening (pdf)


Aktuelle jordforureningsrapporter
Kilen losseplads i Struer Kommune (zip-fil med to rapporter)


Kontakt