Region Midtjylland har i flere år arbejdet med cirkulær økonomi – i tæt samarbejde med kommuner og virksomheder. Cirkulær Økonomi er helt afgørende for at adressere den ressource-knaphed, der truer både globalt og lokalt.

Fortsætter den lineære tilgang: Udvind, producer, forbrug og smid væk – Så risikerer vi ganske enkelt at løbe tør for jordklode i løbet af få generationer. Derfor skal vi genanvende og genbygge, vi skal designe og producere med genanvendelse som udgangspunkt, og vi skal udnytte vores biologiske ressourcer bedre.

Samtidigt er cirkulær økonomi - og cirkulær bioøkonomi også en god forretning. Danmark kan  frem mod 2035 øge BNP med op til 45 mia. kr. – og samtidigt halvere ressourceforbruget og sænke CO2-aftrykket med 3-7 pct.

Det viser en analyse udarbejdet af Ellen MacArthur Foundation i samarbejde med McKinsey & Co. Men skal det lykkes, må det offentlige blive bedre til at skabe partnerskaber på tværs, sikre bedre data og udvikle rammevilkår, der styrker omstillingen.

Region Midtjylland har derfor en række indsatser, der retter sig mod virksomhederne og ikke mindst systemerne omkring virksomhederne. Samtidigt har regionen en ambitiøs målsætning om, at 70 pct. af det affald, som produceres i 2025, genanvendes.

Green Growth in Central Denmark Region

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.