I Region Midtjylland beskæftiger vi os også med jordforurening, der kan have stor betydning for den enkelte borger og for samfundet.

Vi beskytter bl.a. børneinstitutioner, boliger og grundvandet i regionen mod jordforurening. Derfor arbejder vi tæt sammen med borgere, virksomheder og institutioner.

Det er i vores fælles interesse, at vi lokaliserer en jordforurening og at der tages vare på den. Som ejer af en forurenet grund kan det virke som en uoverskuelig situation. Derfor står vores faglige eksperter klar til at hjælpe. Vi ved meget om jordforurening og om, hvordan man mest hensigtsmæssigt tager sig af den.

Indsatsplan for Jordforurening 2018

Region Midtjylland vil i 2018 have et særligt fokus på indsatsen for

  • beskytte grundvandet og arbejde med at skabe et overblik over risikoen fra pesticidpunktkildeforureninger. Indsatsen sker i tæt dialog og samarbejde med kommuner og vandforsyninger.
  • at skabe tryghed for borgere, der bor på forurenede og muligt forurenede boliggrunde.

Kerneopgaverne omkring den miljø- og sundhedsprioriterede kortlægning- og afværgeindsats,
vil således igen i 2018 være i fokus. Sideløbende vil der være fokus på bl.a. projekter om bæredygtig jordhåndtering, forberedelse af forhandlinger af »overfladevandsopgaven« med Staten i 2019, og Cheminovas forureninger på Harboøre Tange.

Læs mere i Indsatsplan for Jordforurening 2018.

Grundvand

Siden Region Midtjyllands oprettelse i 2007 har vi fundet næsten 6.000 steder i regionen, hvor tidligere tiders aktiviteter kan have forurenet jorden. Se film om arbejdet med at sikre rent drikkevand (6:47 minutter).

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

1 års boligundersøgelse

Region Midtjylland har ansvaret for, at vi trygt kan anvende vores jord og opholde os i vore boliger uden risiko fra jordforurening. Se film om de forskellige metoder og teknikker vi anvender, når en bolig undersøges for jordforurening (6:23 minutter).

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Yderligere oplysninger

Ønsker du mere information, kan du skrive til Jordforurening på jordforurening@ru.rm.dk eller kontakte os på tlf. 7841 1999 alle hverdage 9.00 - 15.00 - fredage dog 9.00 - 14.00.