I Region Midtjylland beskæftiger vi os også med jordforurening, der er af stor betydning for den enkelte borger og for samfundet.

Vi beskytter bl.a. børneinstitutioner, boliger og grundvandet i regionen mod jordforurening. Derfor arbejder vi tæt sammen med borgere, virksomheder og institutioner.

Det er i vores fælles interesse, at vi lokaliserer en jordforurening og tager vare på den, men som ejer af en forurenet grund eller som virksomhedsejer kan det synes en stor og vanskelig opgave. Derfor står vores faglige eksperter klar til at hjælpe. Vi ved meget om jordforurening og om, hvordan man mest hensigtsmæssigt tager sig af den.

Grundvand

Siden Region Midtjyllands oprettelse i 2007 har vi fundet næsten 6.000 steder i regionen, hvor tidligere tiders aktiviteter kan have forurenet jorden. Se film om arbejdet med at sikre rent drikkevand (6:47 minutter).

1. års boligundersøgelse

Region Midtjylland har ansvaret for at vi trygt kan anvende vores jord og opholde os i vor bolig uden risiko fra jordforurening. Se film om de forskellige metoder og teknikker vi anvender, når en bolig undersøges for jordforurening (6:23 minutter).