Boring i grund med forerør

Som boligejer med en kortlagt grund har man en række muligheder for at forholde sig til den mulige (V1) eller konstaterede (V2) forurening. 

Er din boliggrund forurenet (pdf) (link til pjece)

Nedenfor har vi uddybet nogle af de muligheder, som lovgivningen på området rummer. For hvert område gælder det, at man skal indsende en ansøgning.

Har du spørgsmål, så Kontakt os (link til oversigt over jordforureningsmedarbejdere)

Boligundersøgelse og frivillig undersøgelse

1 års boligundersøgelse

Region Midtjylland har ansvaret for, at vi trygt kan anvende vores jord og opholde os i vore boliger uden risiko fra jordforurening. Se film om de forskellige metoder og teknikker vi anvender, når en bolig undersøges for jordforurening (6:23 minutter).

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Boligerklæring - hvis forureningen ikke udgør en risiko for boliganvendelsen

Frivillig oprensning - hvis du ikke vil vente på at regionen fjerner forureningen

Nuancering af kortlægningen af en grund

Værditabsordningen - hvis du ikke kendte til forureningen, da du købte boligen

Webkort med jordforurening og råstoffer