Vi har her ganske kort opridset fakta om vores hovedopgaver indenfor jordforurening.

En af vores primære opgaver er at kortlægge grunde, der er forurenede eller som muligvis er forurenede. I fagtermer kalder vi disse definitioner for henholdsvis V2 og V1.

For den enkelte borger og grundejer har det stor betydning, om grunden er kortlagt eller ej.

Definitioner
V1 – vidensniveau 1 betyder, at grunden muligvis er forurenet og skal undersøges nærmere.

V2 – vidensniveau 2 betyder, at grunden er konstateret forurenet og efterfølgende handling er muligvis påkrævet.

Næste skridt i processen er at afgøre, om forureningen skal fjernes eller, om den udgør en minimal risiko. I fagsprog taler vi om "at afværge truslen" eller "minimere risikoen".

I tilknytning til dette skal det også afgøres, om der er tale om en offentlig indsats - det vil sige, at det offentlige betaler regningen - eller om den pågældende grundejer eller virksomhed skal betale for oprydningen.

Hvad er jordforurening?

V1-kortlægning - mulig forurening

Kortlægningsundersøgelse

Videregående undersøgelser

Afværgeforanstaltninger

Drift og overvågning

Kommunesamarbejde

Udvikling