I Region Midtjylland flyttes årligt 6 mio. tons overskudsjord - og meget af det transporteres over store afstande. Det er både dyrt i penge og energi. Jorden kan bruges mere nyttigt og bæredygtigt som bl.a. erstatning for råstoffer og som jord til rekreative formål. Projektet "Bæredygtig jordhåndtering" har sikret værktøjer, der kan hjælpe den udvikling i gang. 

Jordhaandtering_illu2_lastbil_1024px.png

Lastbiler fyldt med overskudsjord er en dyr fornøjelse - også for miljøet. Det støjer, slider på vejene og forurener med partikler. Men ofte kan jorden bruges til noget, i stedet for at blive kørt langt væk til deponi. Overskudsjord kan for eksempel erstatte råstoffer i nogle sammenhænge.  Der er altså både en økonomisk og en miljømæssig gevinst ved at tænke og handle mere bæredygtigt, når vi håndterer overskudsjord. 

Derfor har Region Midtjylland sammen med de 19 kommuner i regionen iværksat projektet "Bæredygtig jordhåndtering". Formålet med projektet er at fremme bæredygtig jordhåndtering i regionen. Det er sket gennem en række workshops og ved at udvikle nyttige værktøjer, der kan hjælpe kommunerne med den strategiske planlægning for jordhåndtering. 

Værktøjskasse med fire redskaber:

 

Prognose-værktøi ift. mængden af jord

   

"Regional analyse af jordproduktion - prognose for 2018-2030"

Forside af Prognose 2018-30

Dokumentet indholder en metodebeskrivelse og en beregningsmodel for udarbejdelsen af en prognose for mængden af overskudsjord. Der udarbejdes en prognose både for hver enkelt af kommunerne i regionen og den samlede mængde overskudsjord i regionen. Endvidere beregnes en fordeling af jordmængderne pr. år i en periode på 12 år. Som en del af prognoseværktøjet er der udarbejdet et GIS-værktøj, som snarets bliver tilgængelig i regionen web-gis.

Inspirationskatalog med idéer genanvendelse 

   

"Inspirationskatalog"

Forside inspirationskatalog

Inspirationskataloget indeholder 20 inspirerende projekter, hvor overskudsjord er genanvendt på forskellig vis. Inspirationskataloget omfatter både små og store projekter, samt angivelse af de opnåede besparelser.

Skabelon til jordhåndterings-strategi

   

"Skabelon til udarbejdelsen af strategi for bæredygtig jordhåndtering" (word)

Forside af skabelon til jordstrategi

Dokumentet indeholder en skabelon for en kommunal jordstrategi, en strategi for håndtering af overskudsjord. Skabelonen kan både anvendes som den er, eller dele af materialet kan indarbejdes f.eks. i kommuneplanen.

Vejledning til jordhåndterings-strategi

   

"Projektvejledning til udarbejdelse af strategi for bæredygtig jordhåndtering"

Forside af vejledning til strategi

Dokumentet indeholder en vejledning til kommunerne om udarbejdelse af en jordstrategi.