Region Midtjylland har til opgave at sikre at der er udlagt nok råstofgraveområder til at imødekomme behovet 12 år frem i tid. Det sker gennem råstofplanen. Efter 4 år skal regionsrådet gennemgå planen for at vurdere om, der er behov for at justere den. 

Region Midtjyllands Råstofplan 2016 har været offentliggjort i perioden 18. oktober til 17. november 2016. Her blev der indsendt klage til Natur- og Miljøklagenævnet over to af råstofgraveområderne. Det drejer sig om Asklev og Kalbygård.

Råstofplan 2016 for Region Midtjylland (link til råstofplanens hjemmeside) er derfor gældende, men ikke for Asklev og Kalbygård.

Råstofplan 2016 (pdf).

Råstofplanen giver grundlaget for, hvordan råstofindvindingen skal foregå, og fastlægger de overordnede retningslinjer for indvindingen og forsyning af råstoffer til regionen, som skal gælde i den  12-årige periode.

Region Midtjylland har også til opgave at kortlægge indvindingsområder.

I Region Midtjylland er de fleste råstoffers udbredelse og kvalitet kortlagt i råstofgraveområder. I regionen arbejder vi konstant på at forbedre vores viden om tilgængelige råstofreserver. Dette gøres blandt andet ved aktiv kortlægning.

En del af grundlaget for regionens fortsatte udvikling  er at råstofindvindingen sker på en bæredygtig måde. Dette sikres ved at vi udarbejder miljøvurderinger sammen med råstofplanen. Herved er det muligt at imødegå negative konsekvenser inden skaden sker.

Webservice for kommunale planlæggere

Råstofplan 2016