Strategisk energiplanlægning på tværs af kommuner og aktører i Region Midtjylland

Med projektet ’midt.energistrategi’ har 40 partnere sat sig sammen for at formulere en fælles energistrategi for det geografiske
område Region Midtjylland. Formålet er at bidrage til omstillingen
af vores energisystem til vedvarende energi frem mod 2050 ved at opbygge viden, udarbejde fælles strategier og koordinere
energiplanlægningen på tværs af kommuner og energiaktører i det midtjyske område.

Den fælles strategiske energiplanlægning skal dermed bidrage til, at:

  • opfylde den nationale målsætning om 100 % vedvarende energi
  • mindske suboptimering
  • mindske risiko for fejlinvesteringer
  • øge erhvervsfremme og beskæftigelse
  • skabe vidensløft og netværk på tværs af kommuner og værker

Slutrapport for 'midt.energistrategi'

Slutrapporten for 'midt.energistrategi' er udarbejdet af fagpersoner i partnerskabet. Læs anbefalinger til strategier for mere vedvarende energi i Region Midtjylland, effekt på lokal omsætning og jobs mv. Sidst i rapporten har hver af de 19 kommuner og regionen udarbejdet et opslag som beskriver mål og handlinger vedtaget i egen kommune og regionen.

Slutrapport for 'midt.energistrategi' (ipaper)

Slutrapport for 'midt.energistrategi' (pdf) 

Slutrapport for 'midt.energistrategi' pixi-udgave

Energiregnskaber

Når vi det regionale mål om 50 % vedvarende energi i 2025?

Energiregnskab 2015 for hele Region Midtjylland

Energiregnskaber 2013

Region Midtjylland som "Regional Coordinator" for Borgmesterpagten

Se kort

 

(klik på kortet)

Søren Dürr Grue

Billede af Søren GrueUdviklingskonsulent

E: Soren.durr.grue@ru.rm.dk
M: 2169 4145

Energi

Arbejdssted: Viborg