Skabelonen blev vel modtaget

I 3 workshops, hvor en række aktører har været involveret, er nu udarbejdet en skabelon til klimatilpasningsplan for de midtjyske kommuner.

Under arbejdet med skabelonen er klimatilpasningsplanerne godt på vej i kommunerne. Denne dag har vi mulighed for yderligere gensidig inspiration og sparring - og ikke mindst kan vi sikre koordinerede løsninger på tværs af grænser - både faglige og administrative.

Præsentationen skete i Musikteatret i Holstebro den 25. april 2013 i tidsrummet 9.30 til 15.00.

Se programmet.
En opdateret deltagerliste.

Se de anvendte præsentationer herunder:

Søren Yde Jensen - Særlige muligheder i Holstebro Kommune - særlige udfordringer når man bor ovenpå sit drikkevand

Rolf Johnsen - Skabelon til klimatilpasningsplan

Morten Bøgebjerg - Tradition og nybrud - hvordan finder vi balancen?

Jacob Coln - Klimatilpasning og byfornyelsen af København gennem transformation af specifikke nedslagspunkter i vejstrukturen

Irene Wiborg - Vi kan skabe gevinster når vi klimasikrer - Eller vi kan i det mindste spare penge ved at samtænke


Karl Krogshede - Implementering af energistrategi


Få et smugkik i skabelonen (pdf på godt 9MB)

Spørgsmål kan rettes til Klimatilpasningsgruppen på regudv@rm.dk