Region Midtjylland arbejder for, at befolkningens kompetencer skal passe til efterspørgslen i erhvervslivet. Både nu og i fremtiden.

Regionsrådet beslutter blandt andet, hvor der kan oprettes nye ungdomsuddannelser og støtter en række projekter, der udvikler nye måder at undervise og lære på. Samtidigt arbejder regionen for at sikre optimale rammer for kompetenceudvikling og efteruddannelse.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Region Midtjylland klar til nyt fokus på regional udvikling

Økonomiaftalen mellem Regeringen og Danske Regioner fratager som ventet regionerne opgaven med erhvervsfremme - og også turisme. Region Midtjylland skal dog fortsat løse en række vigtige udviklingsopgaver.  

- Opgaven med at sikre en regional udvikling består i høj grad, og Region Midtjylland skal fortsætte med at være et bindeled mellem de mange gode både private og offentlige kræfter, der arbejder for bæredygtig udvikling i hele landsdelen, siger formand for regionsrådet i Region Midtjylland, Anders Kühnau (S).