Region Midtjylland arbejder for, at befolkningens kompetencer skal passe til efterspørgslen i erhvervslivet. Både nu og i fremtiden.

Regionsrådet beslutter blandt andet, hvor der kan oprettes nye ungdomsuddannelser og støtter en række projekter, der udvikler nye måder at undervise og lære på. Samtidigt arbejder regionen for at sikre optimale rammer for kompetenceudvikling og efteruddannelse.

Midtjyske teknologipagt-erfaringer med i nationalt råd

I dag offentliggjorde Erhvervsministeriet et teknologipagtråd, som skal være med til at rådgive om retningen for den nationale teknologipagt. Med i rådet er direktør Nanna Seidelin fra Naturvidenskabernes Hus i Bjerringbro, der har været en af de vigtige partnere omkring den midtjyske teknologipagt, der præsenteres den 14. maj.