Mette Vest Vilsbøll

Billede af Mette Vest VilsbøllChefkonsulent

E: mette.vilsboell@ru.rm.dk
M: 2965 8312

Klynger og innovationsnetværk, Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi (MEA)Evaluering og effektmåling

Arbejdssted: Viborg

Bente Børre Petersen

Projektleder

E: bente.boerre@ru.rm.dk
M: 2113 4132

Projektleder på Projekt KOBRA KompetenceBaseret Regional Analyse, samarbejde mellem beskæftigelse, uddannelse og erhverv

Arbejdssted: Viborg

 

Henning Tjørnelund

Billede af Henning TjørnelundUdviklingskonsulent

E: henning.tjoernelund@ru.rm.dk
T: 7841 1106
M: 5151 0680

Ungdomsuddannelse, VUC-samarbejdet inkl. driftsoverenskomster, FVU og OBU, GIS (illustration af uddannelsesområdet), Analyser

Arbejdssted: Viborg

Jeanette Kruse Andersen

Billede af Jeanette Kruse AndersenUdviklingskonsulent

E: Jeanette.andersen@ru.rm.dk
M: 2475 9216

Analysearbejde. Statistik, spørgeskemakonstruktion, interviewguide m.m. Primært tilknyttet KOBRA-projektet (KompetenceBaseret Regional Analyse).

Arbejdssted: Viborg

Karen Elsgaard

Billede af Karen ElsgaardUdviklingskonsulent

E: karen.elsgaard@ru.rm.dk
M: 2127 2650

Udenlandsk arbejdskraft, udenlandske studerende, national talentstrategi, socialøkonomiske virksomheder og inklusion af udsatte grupper på arbejdsmarkedet i programmet Rummelig imidt

Arbejdssted: Viborg

Lene Brinch Knudsen

Billede af Lene Brinch KnudsenUdviklingskonsulent

E: lene.brinch@ru.rm.dk
M: 2147 0837

Virksomheds- og forretningsudvikling, resultatkontraktstyring, Erhvervsfremmesystemet, programudvikling, EU-strukturfonde, analyser

Arbejdssted: Viborg

Maria Skov Pedersen

Billede af Maria Skov PedersenUdviklingskonsulent

E: maria.pedersen@ru.rm.dk
M: 5116 6720

Administration af uddannelsespuljen, Ansvarlig på uddannelsespulje-projekter, Analyser, Hjemmeside, Nyhedsbrev

Arbejdssted: Viborg

Merete Giehm-Reese

Billede af Merete Giehm-ReeseUdviklingskonsulent

E: giehm.reese@ru.rm.dk
M: 2966 1952

Yggdrasil, Kompetenceforsyning

Arbejdssted: Viborg

Ole Echers

Billede af Ole EchersUdviklingskonsulent

E: Ole.Echers@RU.RM.DK
M: 2331 0064

Udviklingsopgaver for Regional Udvikling: Kompetenceplatformen, Vejledning og kvalitet i vejledningen, KASK, Det Midtjyske Vækstlag og kompetenceudvikling. 

Næstformand for LMU/Regional Udvikling og for HMU, Fællesfunktioner, Stabe og Regional Udvikling, Medlem af RMU. MED-underviser for Koncern HR; Arbejdsmiljøfacilitator for Regionshuset Viborg, Aarhus/OPA, Holstebro og Horsens; Kontaktperson for indsatsen hjertestarter for Fællesfunktioner, Stabe og Regional Udvikling; Anmelder og superbruger i AMS/EASY for HMU. 

Arbejdssted: Viborg

Per Egedal Iskov

Udviklingskonsulent

E: Per.Egedal.Iskov@ru.rm.dk
M: 2152 5795

Uddannelse, KOBRA-projektet

Arbejdssted: Viborg