Abelone Christensen

Miljømedarbejder - Miljø

E:abelone.christensen@ru.rm.dk
T: 7841 1903
M: 4038 7853

Indledende undersøgelser (Vest)

Arbejdssted: Holstebro

Anette M. Schrøder

Billede af Anette SchrøderMiljømedarbejder

E: anette.schroeder@ru.rm.dk
T: 7841 1904
M: 2172 3486 

Sagsbehandler for jordforureningssager i Struer Kommune, Indledende undersøgelser

Arbejdssted: Holstebro

Anette Specht

Billede af Anette SpechtE. Anette.Specht@ru.rm.dk
T: 7841 1924
M: 5116 6723

Videregående undersøgelser og afværge (grundvand), sagsbehandler for jordforureningssager i Horsens Kommune.

Arbejdssted: Horsens

Anja Melvej Hermansen

Civilingeniør

E: anja.melvej@ru.rm.dk
T: 7841 1906
M: 2459 7524

Gruppekoordinator for Areal, Sagsbehandler for jordforureningssager, Videregående undersøgelser og afværge (Areal), Høfde 42

Arbejdssted: Holstebro

Annemarie Dalsgaard Karlsen

Geolog

E: annemarie.karlsen@ru.rm.dk
T: 7841 1925
M: 2928 1241

Sagsbehandler for jordforureningssager i Norddjurs, Randers og Syddjurs Kommuner. Sagsbehandler for råstofsager i Favrskov, Skanderborg, Horsens, Hedensted, Randers og Samsø Kommuner, returjord til råstofgrave i Hedensted Kommune.

Arbejdssted: Horsens

Beth Bank

billede af Beth BankSekretær for Miljø

E: beth.bank@ru.rm.dk
T: 7841 1931
M: 2945 8898

Arbejdssted: Horsens

Birgit Blaabjerg Bisgaard

Billede af Birgit BisgaardGIS Senior Manager - Miljø

E: birbis@rm.dk
T: 7841 1891
M: 2120 1063 

Ansvarlig for GIS i regionen, ansvarlig for GIS på internettet, forhandler kontrakter om data og programmer og laver GIS opgaver for Regional Udvikling samt resten af regionen

Arbejdssted: Viborg

Birgitte Larsen

Billede af Birgitte LarsenE: Birgitte.Larsen@ru.rm.dk
T: 7841 1907
M: 2933 5594

Sagsbehandler for jordforureningssager i Herning og Skive Kommuner, Videregående undersøgelser og afværge (Areal og Grundvand)

Arbejdssted: Holstebro

Børge Hvidberg

Billede af Børge HvidbergCivilingeniør

E: boehvi@rm.dk
T: 7841 1908
M: 2174 6732 

Videregående forureningsundersøgelser og afværgeforanstaltninger, forureningspåvirkning af indeklima, feltarbejde

Arbejdssted: Holstebro

Christian Rothe

Billede af Christian RotheJuridisk medarbejder i Miljø

E: christian.rothe@ru.rm.dk
T: 7841 1926
M: 2124 2982

Sagsbehandler for jordforureningssager i Odder og Hedensted kommuner 

Arbejdssted: Horsens

Claes Esben Olsen

Billede af Claes Esben OlsenGeolog

E: claes.olsen@ru.rm.dk
T: 7841 1927

Grundvandsundersøgelser, monitering, kortlægning, afværge
Sagsbehandler for jordforureningssager i Syddjurs, Norddjurs, Randers og Aarhus Kommuner.

Arbejdssted: Horsens

Dariusz Miroslaw Kosierkiewicz

E: Dariusz Miroslaw Kosierkiewicz
T: 7841 1909

IT-Data og GIS

Arbejdssted: Holstebro

Frede Busk Sørensen

Billede af Frede Busk SørensenE: Frede.Busk@ru.rm.dk
T: 7841 1928
M: 2927 0260

Sagsbehandler for jordforureningssager i Aarhus og Samsø kommuner, Videregående undersøgelser og afværge (grundvand), Indledende undersøgelser

Arbejdssted: Horsens

Frederik Grønfeldt Ahrenkiel

Miljømedarbejder - Miljø

E: frederik.ahrenkiel@ru.rm.dk
T: 7841 1929
M: 2012 4111

Prøvetagning af luft, jord og vand. Drift og montering af afværgeanlæg

Arbejdssted: Horsens

Halfdan R. Sckerl

Miljømedarbejder
E: Halfdan.Sckerl@ru.rm.dk
T: 7841 1905
M: 2114 4619

Gruppekoordinator for videregående undersøgelser og afværge  (grundvand), Indledende forureningsundersøgelser (Vest).

Arbejdssted: Holstebro

Helle Jusjong Blæsbjerg

Billede af Helle Jusjong BlæsbjergGeolog - Miljø

E: helle.blaesbjerg@ru.rm.dk
T: 7841 1933
M: 3066 0185 

Miljø, jordforurening, grundvand, GIS, Videregående undersøgelser og afværge (grundvand)

Arbejdssted: Horsens

Helle Lisbeth Larson

Billede af Helle LarsonCivilingeniør

E: helle.larson@ru.rm.dk
T: 7841 1934
M: 2961 0635

Jordforurening, kortlægning, undersøgelser, afværge - grundvand, overfladevand mv., Sagsbehandler for jordforureningssager i Aarhus og Samsø kommuner

Arbejdssted: Horsens

Henrik Rud Larsen

Billede af Henrik Rud LarsenMiljømedarbejder

E: henrik.rud@ru.rm.dk
T: 7841 1910
M: 2485 7966

Jord- og grundvands- forurening, Videregående undersøgelser og afværge, Feltarbejde, sagsbehandler for sager om returjord til råstofgrave i Lemvig, Struer, Holstebro, Herning, Ringkøbing-Skjern, Ikast-Brande, Skive og Viborg kommuner

Arbejdssted: Holstebro

Holger Lyngklip Strøm

Billede af Holger Lyngklip StrømGeolog

E: holger.strom@rm.dk
T: 7841 1935
M: 2617 9388

Innovation, digitale feltdata, oprensning.

Arbejdssted: Horsens

Jens Jensen

Billede af Jens JensenUdviklingskonsulent

E: Jens.Jensen@ru.rm.dk
T: 7841 1937
M: 2947 9811

Sagsbehandler for jordforureningssager i Aarhus og Samsø Kommune, Kommunikation, Indledende undersøgelser

Arbejdssted: Horsens

Jes Pedersen

Billede af Jes PedersenSeniorkonsulent - Miljø

E: jes.pedersen@ru.rm.dk
T: 7841 1930
M: 4093 6077 

Miljø, klimatilpasning

Arbejdssted: Horsens

John Ryan Pedersen

Billede af John Ryan PedersenVicekontorchef

E: john.ryan@ru.rm.dk
T: 7841 1892
M: 4030 3357 

Jordforurening - videregående undersøgelser og afværge (grundvand), kommunikation, JAR - Jordforureningslovens ArealRegister, Gruppekoordinator for IT-Data, Danmarks Miljøportal 

Arbejdssted: Viborg

Jytte Gad Lauridsen

Billede af Jytte Gad LauridsenMiljødirektør i Regional Udvikling

E: Jytte.Gad.Lauridsen@ru.rm.dk
T: 7841 1900
M: 2171 7707

Arbejdssted: Viborg

Jytte Gert Simonsen

Civilingeniør

E: jytte.gert@ru.rm.dk
T: 7841 1938
M: 2928 0626

Grundvandsundersøgelser, miljøvurdering af råstofområder, jordforureningsundersøgelser, Sagsbehandler for jordforureningssager i Skanderborg , Hedensted og Odder kommuner, Sagsbehandler for ansøgninger om råstofindvinding i Ikast-Brande og Silkeborg kommuner.

Arbejdssted: Horsens

Karin Birn Nielsen

Billede af Karin Birn NielsenCivilingeniør

E: karin.nielsen@ru.rm.dk 
T: 7841 1911
M: 2124 2757

Gruppekoordinator for Kommunegruppen. Sagsbehandler for jordforureningssager i Ringkøbing-Skjern, Ikast-Brande  og Herning kommuner, Videregående undersøgelser og afværge (areal), GIS

Arbejdssted: Holstebro

Karina Tilsted Andersen

Billede af Karina Tilsted AndersenSekretær - Miljø

E: KarinaT.Andersen@ru.rm.dk
T: 7841 1932
M: 2361 7581

Sekretær for Miljø Horsens, EU-projektsekretær, ESDH, ØS og diverse administrative opgaver for kolleger/sagsbehandlere

Arbejdssted: Horsens

Karsten Rosenkilde

billede af Karsten RosenkildeE: karsten.rosenkilde@ru.rm.dk

T: 7841 1939
M: 2945 8918

Sagsbehandler for jordforureningssager i Horsens og Skanderborg Kommune, Videregående undersøgelser og afværge (areal), GIS

Arbejdssted: Horsens

Kaspar R. Rüegg

Billede af Kaspar RuëggCivilingeniør

E: kaspar.ruegg@ru.rm.dk
T: 7841 1913
M: 2962 0223

Gruppekoordinator for Indledende undersøgelser, Sagsbehandler for jordforureningssager i Ikast-Brande, Lemvig og Viborg Kommuner, Videregående undersøgelser og afværge (areal), Værditabssager, GIS

Arbejdssted: Holstebro

Lars Christensen

Billede af Lars Michael ChristensenGIS koordinator - Miljø

E: larcht@rm.dk
T: 7841 1894
M: 5148 3117

GIS, it, jordforurening, råstoffer

Arbejdssted: Viborg 

Lene Møller

Billede af Lene MøllerSekretær for Miljø

E: lene.moeller@ru.rm.dk
T: 7841 1901
M: 7841 1951

Sekretær for Miljø i Holstebro

Arbejdssted: Holstebro

Lene Petersen

Miljømedarbejder

E: lene.petersen@ru.rm.dk
T: 7841 1915
M: 2933 5606

Indledende undersøgelser (Vest), Videregående undersøgelser og afværge (grundvand)

Arbejdssted: Holstebro

Lisbet Ladefoged Torp

E: lisbet.torp@ru.rm.dk
T: 7841 1941
M: 2943 0054

Sagsbehandler for jordforureningssager i Favrskov og Silkeborg kommuner. Videregående undersøgelser og afværge (areal), Indledende undersøgelser

Arbejdssted: Horsens

Lotte Banke

Geolog - Miljø

E: Lotte.Banke@ru.rm.dk
T: 7841 1948
M: 2492 1496

Indledende undersøgelser. Videregående undersøgelser og afværge (grundvand). Råstofkortlægning.  

Arbejdssted: Horsens

Margit Madsen

Billede af Margit MadsenSekretær for Miljø i Holstebro

E: margit.madsen@ru.rm.dk
T: 7841 1902
M: 2925 0319

Gruppekoordinator for Servicegruppen

Arbejdssted: Holstebro

Morten Bondgaard

Billede af Morten BondgaardKontorchef - Miljø

E: morten.bondgaard@ru.rm.dk
T: 7841 1916
M: 2933 5564

Videregående undersøgelser og afværge (Areal og Grundvand), Høfde 42

Arbejdssted: Holstebro

Morten Steen

Billede af Morten SteenE: morten.steen@ru.rm.dk
T: 7841 1942
M: 2179 2539

Sagsbehandler for jordforureningssager i Norddjurs, Syddjurs og Randers kommuner, Sagsbehandler for sager om returjord til råstofgrave i Randers, Norddjurs, Syddjurs, Favrskov, Aarhus, Samsø, Skanderborg, Silkeborg, Horsens og Odder kommuner, Indledende undersøgelser

Arbejdssted: Horsens

Ole Gutheil-Alsen

Billede af Ole Gutheil-AlsenMaskintekniker og Brøndborer

E: olegut@rm.dk
T: 7841 1943
M: 4036 2730

Drift af SRO anlæg, monitering, sløjfning af boringer, tilsyn med grusgrave.

Arbejdssted: Horsens

Per Egede Jensen

Billede af Per Egede JensenE: per.jensen@ru.rm.dk
T: 7841 1917
M: 2965  0476

Sagsbehandler for jordforureningssager i Skive og Viborg Kommune, Videregående undersøgelser og afværge (grundvand)

Arbejdssted: Viborg

Per Novrup

Billede af Per NovrupMiljøtekniker

E: per.novrup@ru.rm.dk
T: 7841 1918
M: 2967 0363

Sagsbehandler for jordforureningssager i Holstebro og Struer kommuner, Videregående undersøgelser og afværge (areal), Værditabssager, Næstformand for EnviNa

Arbejdssted: Holstebro

Rolf Johnsen

Billede af Rolf JohnsenKontorchef - Miljø

E: rolf.johnsen@ru.rm.dk
T: 7841 1944
M: 2962 0830Arbejdssted: Horsens

Steffen Gram Lauridsen

Billede af Steffen Gram LauridsenMiljøtekniker

E: steffen.lauridsen@ru.rm.dk
T: 7841 1945
M: 2964 0754 

Sagsbehandler for jordforureningssager i Silkeborg og Favrskov kommuner, Videregående undersøgelser (Areal), Drift og monitering

Arbejdssted: Horsens

Steffen Holst

Billede af Steffen HolstE: steffen.holst@ru.rm.dk
T: 7841 1946
M: 2164 2820

Prøvetagning af indeklima, luft, jord og vand. Drift og montering af afværgeanlæg. Løbende medudvikler af feltudstyr og Mimo.one. Har alle feltdata på en iPad eller kan tilgå dem. 

Arbejdssted: Horsens

Tom Birch Hansen

Billede af Tom Birch HansenCivilingeniør

E: tom.birch-hansen@ru.rm.dk
T: 7841 1947
M: 2943 1118

Gruppekoordinator for Felt - drift og monitering, It og data, Indledende undersøgelser   

Arbejdssted: Horsens

Torben Herborg

Billede af Torben HerborgMagister

E: torben.herborg@ru.rm.dk
T: 7841 1920
M: 2276 7141

Sagsbehandler for jordforureningssager i Lemvig og Holstebro kommuner, Indledende undersøgelser, Kommunikation

Arbejdssted: Holstebro